Kennis Distributie Centra

Een KDC is de spil in de regio voor het bedrijfsleven bij kennis- en innovatievragen. Zes HBO opleidingen Logistiek ontwikkelen, samen met de betrokken regionale stakeholders, zes regionale KDC’s die kennis toepassen, samenvoegen, (door)ontwikkelen en distribueren. Zowel richting het bedrijfsleven als richting het onderwijs. De zes KDC’s bundelen met Dinalog hun krachten zodat een netwerk ontstaat met landelijke dekking.

Effectieve samenwerking en kennisverspreiding
In een KDC werken regionale partners uit de 3 O’s – ondernemers, onderwijs en overheid – met elkaar samen. Door effectieve samenwerking tussen deze partners verbetert een KDC de toegang voor logistieke (MKB) bedrijven tot nieuwe kennis en innovatie. De partners bestaan onder andere uit: kennisinstellingen, Dinalog, belangen- & branchevertegenwoordigers (EVO, TLN, JLN), intermediaire partijen zoals ontwikkelings-maatschappijen, Syntens en KvK, overheid, consultants en andere zakelijke dienstverleners, die actief zijn op de logistieke markt.

Werkwijze
De werkwijze van KennisDC’s is tweeledig:

  • Bottom-up: oppakken van regionale vragen en initiatieven.
  • Top-down: laten landen van topkennis in het werkveld.

Bedrijven kunnen bij een KDC terecht met al hun logistieke kennis- en innovatievragen. Als het regionale KDC niet over de juiste kennis beschikt, wordt in het nationale KDC netwerk gezocht naar gepaste ondersteuning. Via de KDC’s wordt ook direct de verbinding tussen kennisinstelling (MBO – HBO – WO) verstevigd wat bijdraagt aan verhoging van in- door en uitstroom van logistieke studenten en professionals en het delen en hergebruiken van onderzoek, kennis en ervaring.

Overkoepelend
Op landelijk niveau is er continue afstemming encordinatietussen de zes KDC’s. Deze cordinatiefunctie wordt gekoppeld aan de bestaande landelijke structuur van het Kennisakkoord Logistiek, een landelijk overleg waar zes logistieke HBO’s, TLN, EVO en JLN samen met Dinalog en Syntens werken aan de koppeling van kennis, talent en werkveld.

www.kennisdclogistiek.nl

Facts & Figures

6 regionale KennisDC’s
verbinding HBO & bedrijfsleven


Startdatum: 31 dec 2010
Einddatum: 30 dec 2013