Kring Logistiek en Supply Chain

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

Binnen Transport en Logistiek Nederland (TLN) is een werkgroep die zich bezig houdt met innovatiebevordering in de sector (KLS innovatiecommissie). In deze werkgroep zitten bedrijven die zich onderscheiden op innovatief gebied binnen de sector. Om de innovatiebevordering verder te professionaliseren is er behoefte aan diepgaandere kennisuitwisseling tussen deze vooruitstrevende bedrijven onderling, en met relevante kennisinstellingen. Met dit innovatiecluster wordt een sterke link gelegd tussen het innovatief ondernemerschap en de kennisontwikkeling. In het innovatiecluster ligt de nadruk op direct toepasbare innovatieve oplossingen door onder andere kennisuitwisselings- en discussie bijeenkomsten, Workshop scenario planning, Landelijke bijeenkomst van KLS leden, collegereeksen, artikelen in vakbladen, vraagarticulatie (innovatieagenda) en het opstarten innovatieve projecten.

Het unieke aan dit innovatiecluster is dat deelnemers intensiever kennis gaan uitwisselen en elkaar uitdagen waar het gaat om de ontwikkeling en toepassing van innovatieve concepten.

Met dit innovatiecluster wordt een sterke link gelegd tussen het innovatief ondernemerschap en de kennisontwikkeling. In het innovatiecluster ligt de nadruk op direct toepasbare innovatieve oplossingen door onder andere kennisuitwisselings- en discussie bijeenkomsten, Workshop scenario planning, Landelijke bijeenkomst van KLS leden, collegereeksen, artikelen in vakbladen, vraagarticulatie (innovatieagenda) en het opstarten innovatieve projecten.

Facts & Figures


Startdatum: 19 nov 2013
Einddatum: 31 dec 2014