LLEAD (Leading Logistics in the Era of Ambiguity and Disruption)

Projectleider

Peter Oeij

Senior research scientist / - consultant

Veranderend en vernieuwend leiderschap in de logistiek: een brede en integrale aanpak. De logistieke sector staat voor grote veranderingen zoals digitalisering, verduurzaming en structurele personeelsvraagstukken, waarop bedrijven zullen moeten inspelen met ‘vernieuwend en veranderend leiderschap’. Veranderend en vernieuwend leiderschap kan: 1] mensen in beweging krijgen, 2] innovatieprocessen vormgeven, 3] kennis van buiten naar binnen halen, en 4] samenwerken in netwerken en nieuwe technologie goed laten landen. Omdat dergelijk leiderschap betrekking heeft op meerdere organisatieniveaus en zowel op menselijke als op (inter-)organisatorische aspecten, is er in de aanpak gekozen voor een integrale totaalbenadering van leiderschap op alle niveaus en met aandacht voor individuele factoren, groepsfactoren, organisatiefactoren, en inter-organisationale/omgevingsfactoren. In dit project ontwikkelt men leiderschapstrainingen die, in combinatie met coaching van leiders, toegepast worden in de praktijk en die onderzocht zullen worden op hun effectiviteit via evaluatieonderzoek. Hoofddoel is de praktijk, en met name MKB’ers, in de logistiek te bedienen en bereiken met een breed, integraal spectrum van effectief, veranderend en vernieuwend leiderschap dat tegemoet komt aan de variatie in behoeften van ondernemers. De aanpak bestaat op hoofdlijnen uit ‘a. veranderend leiderschap gericht op vernieuwend individueel en groepsgedrag en ondernemerschap’, en ‘b. veranderend leiderschap gericht op het proces van integrale organisatieverandering (i.e., sociale innovatie factoren die ondersteunend zijn aan vernieuwing van businessmodellen, organisatie en technologie). Daarnaast geeft men de relatie met de praktijk actief vorm, onder meer door de opzet van een ‘learning community’ over leiderschap die bestaande initiatieven (o.a. vanuit TKI) en deze nieuwe initiatieven met elkaar verbindt. De kern is dat met vernieuwend leiderschap het ondernemerschap wordt versterkt, inzicht wordt verrijkt om organisatieverandering door te voeren, en daarmee de innovatiekracht een boost krijgt. Het project ontwikkelt de bijpassende leiderschapsbenaderingen, trainen deelnemers hierin, en onderzoeken hoe dit het best werkt. Dat leidt tot een praktijkinstrument voor de logistiek.

Het werkplan bestaat uit vier onderling verbonden werkpakketten (WPs). WP1 bepaalt de scope van het onderzoek en zoekt de verbinding met bestaande onderzoeken en stakeholders. Het overall evaluatie-onderzoek van de effecten van de trainingen in WP2 (ondernemerschap) en WP3 (sociale innovatie) is ondergebracht in WP1. In WP2 wordt een persoonsgerichte en groepsgerichte lijn over vernieuwend leiderschap en ondernemerschap ontwikkeld en getest in de praktijk. In WP3 wordt de organisatiegerichte lijn ontwikkeld en getest in de praktijk. Samen vormen zij een integraal geheel. WP4 integreert, valoriseert, dissemineert en borgt de ontwikkelde kennis gelijk vanaf het begin van het project. WP4 begint al direct bij aanvang van het project met het leggen van contacten met de sector en het opzetten van een ‘learning community’ waarbij ook MKB’ers worden uitgenodigd vanuit de gedachte dat we dit project voor de sector en dus vanzelfsprekend met de sector doen.

De verwachte resultaten betreffen:

  • een instrumentarium om veranderend en vernieuwend leiderschap a) te trainen, b) te implementeren en c) om mechanismen en effecten van vernieuwend leiderschap vast te stellen.
  • het opzetten en / of uitbreiden van een bedrijvennetwerk en Learning Community van o.a. MKB’ers
  • dat diverse bedrijven aan de slag zijn gegaan met het instrumentarium;
  • het bereiken van de gehele logistieke sector over het bestaan en resultaten van dit project door sociale media en events en via de learning community.

Facts & Figures


Startdatum: 1 jan 2021
Einddatum: 31 dec 2022