LLLI- Living Lab Logistics Indonesie

Living Lab Logistics Indonesia (LLLI) is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. De bedoeling is om toegepast logistiek onderzoek door studenten, docenten en onderzoekers uit beide landen met elkaar en het bedrijfsleven te verbinden.

Groeimodel
LLLI hanteert een groei-model door samen met Nederlandse en Indonesische studenten research projecten op te zetten gebaseerd op echte bedrijfs-issues. De resultaten worden weer gebruikt als startpunt voor verder onderzoek en voor de ontwikkeling van tools en best practices voor industrie en overheid.

Studenten
Het hoger onderwijs voorziet in de behoefte aan toegepaste kennis. Indonesische en Nederlandse studenten werken gezamenlijk aan projecten. De studenten uit Nederland zijn afkomstig van de HAN, NHTV en Hogeschool Rotterdam. Het Nederlands ingenieursbureau Witteveen + Bos is onder meer betrokken bij de opdrachten die de studenten uitvoeren.

Organisatie
Nuffic Neso Indonesia is de organisatie achter LLLI, die als doel heeft de internationale samenwerking tussen hoger onderwijs te bevorderen. Dinalog ondersteunt en faciliteert LLLI.

Facts & Figures

10 Nederlandse studenten in Indonesië
10 Indonesische studenten in Nederland
3 bedrijven
2 publicaties
2 papers


Startdatum: 31 mei 2013
Einddatum: 30 dec 2013

Downloads