Logistics Accelerator

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN, Economisch Impuls Zeeland, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Syntens, NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, de Universiteit van Tilburg, AiDC Consultants en Groenewout Consultants & Engineers werken sinds 2010 samen met Dinalog aan het regionale innovatieprogramma Logistics Accelerator. Dit programma beoogt de impact van het Dinalog innovatieprogramma op bedrijfsleven en kennisinstellingen in het zuidwesten van Nederland te maximaliseren.

De betrokken ontwikkelingsmaatschappijen en kennisinstellingen initiëren voortdurend nieuwe projecten in logistiek en innovatie. Ze stimuleren bedrijven om nieuwe samenwerkingen op te zetten. Ze doen dit binnen de Logistics Accelerator, samen met Dinalog, zodat ze kunnen profiteren van elkaars netwerk. Van Lankveld: “We zijn eind 2010 begonnen met het programma. De projecten zijn volop in gang. Het gaat vooral om samenwerking; we moeten het bestaande ecosysteem naar een hoger plan tillen en daar alle partijen bij betrekken.”

De gebieden waar de acties van Logistics Accelerator zich op richten:

Ontwikkeling van een regionaal KennisDC
Voortbouwend op het bestaande netwerk van regionale partners ondersteunt Dinalog de ontwikkeling van het DC in de regio Zuid-West. Samen met de vijf andere DC’s wordt een landelijk netwerk gevormd. De zes kenniscentra zullen worden toegerust voor de verspreiding, toepassing, coördinatie en ontwikkeling van kennis. De regionale DC’s zullen de regionale SME’s terzijde staan met antwoorden op kennis- en innovatievraagstukken.

Nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden opzetten.
Een deel van het programma is gericht op het opzetten en ontwikkelen van nieuwe logistieke en supply chain-initiatieven. De focus ligt op het ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en kennisinstellingen rondom bepaalde vraagstukken. Goede voorbeelden zijn de oprichting van de Supply Chain Finance Community en de ondersteuning van het Trade Compliance Network.

Service Logistiek
Veel partijen zien kansen op het gebied van servicelogistiek omdat de relatie tussen onderhoud, service en logistiek onderontwikkeld is. Integratie van beide disciplines creëert nieuwe mogelijkheden.

Duurzame supply chains
In Zuidwest-Nederland gaan dienstverleners en verladers samenwerken met kennispartners om duurzame logistieke servicedienten te ontwikkelen.

Rol van Zeeland als knooppunt
Door kennisontwikkeling, versterking van de knooppuntfunctie en implementatie van goede ICT-infrastructuur ondersteunt dit project de regiefunctie van internationale goederen- en informatiestromen in Zeeland.

Facts & Figures

  • Versterken van de kennisinfrastructuur
  • Aanjagen van demonstratieprojecten
  • +/- 25 nieuwe samenwerkingsverbanden

Startdatum: 16 mei 2010
Einddatum: 30 dec 2014