Next Gen Supply Chain Resilience: Short-Term Wins, Long-Term Gains

Projectleider

Dhr. de Boer

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

De COVID-19 pandemie heeft de aandacht gevestigd op de behoefte aan veerkracht van de toeleveringsketen. Het afgeronde onderzoeksproject ‘Ready for the Next Crisis’ had als doel te leren van de verstoringen die consortium partners hebben meegemaakt. Uit het onderzoek bleek dat binnen en tussen organisaties en sectoren verschillende proactieve en reactieve practices nodig waren. Ook bleek dat organisaties zich richten op hun eigen interne oplossingen en de bredere context over het hoofd zien. Het project Next Gen Supply Chain Resilience onderzoekt deze belangrijke onderwerpen verder en levert nieuwe supply chain resilience (SCRes) kennis, praktische instrumenten en lesmateriaal.

Windesheim University of Applied Sciences werkt in dit project samen met Rijksuniversiteit Groningen, ondernemingsvereniging evofenedex en elf bedrijven, waaronder voornamelijk verladers uit diverse industrieën

Het project Next Gen Supply Chain Resilience biedt baanbrekend onderzoek met een ambitieuze set van beoogde innovatieve resultaten die een belangrijke bijdrage leveren aan zowel de theorie over de veerkracht van de bevoorradingsketen als aan de vooruitgang in de supply chain managementpraktijk. Deze resultaten zullen de theoretische lacunes aanpakken die geduid worden in de meest recente artikelen uit de wetenschappelijke toptijdschriften, maar ook praktische inzichten, instrumenten en hulpmiddelen bieden waar een brede waaier van organisaties baat bij kan hebben als zij weerbaarder worden tegen verstoringen van de bevoorradingsketen en grote uitdagingen zoals klimaatverandering, geopolitieke conflicten en technische verstorende innovaties het hoofd willen bieden.

Facts & Figures


Bekijk hier de projectsheet van het project.


Startdatum: 11 sep 2023
Einddatum: 1 sep 2026