Power-2-Fuels Innovation outlook (P2Fuel outlook)

Projectleider

Schipper

Programma manager

Robert Ossevoort (ossevoort@dinalog.nl)

Vanuit de noodzaak van de energietransitie zijn synthetische brandstoffen (of synfuels) geïdentificeerd als mogelijke optie voor de verduurzaming van verschillende transportmodaliteiten (wegtransport, luchtvaart, scheepvaart). Er is echter nog steeds veel onduidelijk over deze brandstoffen. Uit de sector komt naar voren dat er vooral behoefte is aan duidelijkheid over het innovatietraject van synfuels. Het doel van dit project is om partijen in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te nemen ten aanzien van innovatiestrategieën en/of investeringen rond synthetische brandstoffen.

Het project richt zich daarvoor allereerst op een comparative assessment om feiten en cijfers met betrekking tot verschillende PtX brandstoffen en toepassingen te verzamelen. Hierbij wordt vanuit drie pijlers van de waardeketen gekeken: brandstofproducten, voertuigproducten en eindgebruikers. In parallel wordt een marktmodel ontwikkeld dat de (toekomstige) waardeketen voor synthetische PtX brandstoffen omvat, om de kansen voor mogelijke nieuwe ‘value cases’ te identificeren. Tot slot wordt samen met betrokken partijen een adoptie roadmap ontwikkeld voor grootschalige toepassing van deze brandstoffen. Dit gebeurt via interviews, roundtables en workshops.

De verwachte resultaten zijn:

  • Vergelijking van de toepasbaarheid van diverse PtX brandstoffen in verschillende logistieke toepassingen en de benodigde technologische ontwikkelingen;
  • Een beschrijving van de (toekomstige) waardeketen en waar de kansen voor nieuwe “value cases” liggen;
  • Analyse van de benodigdheden voor grootschalige toepassing van Power-2-X brandstoffen en een adoptie roadmap om daar te komen;
  • Een technologisch en niet-technologisch innovatieplan waarin de stappen in het traject staan beschreven.

Klik hier voor meer informatie.

Facts & Figures


Startdatum: 1 jun 2019
Einddatum: 1 jun 2020