Real Time Verkeersdata voor Goederenvervoer (ITSLOG)

Projectleider

Dhr. Dr. W. Ploos van Amstel

Programma manager

Wim van der Giessen (wvandergiessen@growteq.nl)

In dit onderzoeksproject worden de effecten van het realtime rerouten en bufferen van vrachtwagen op basis van actuele informatie over het verkeer en de beschikbaarheid van laad- en loslocaties geanalyseerd. Deze functionaliteit is van grote waarde voor verbetering bereikbaarheid en de doorstroming van goederenvervoer op hoofdwegen en binnen steden.

Dit onderzoek richt zich op het gebruik van actuele verkeersdata bij goederenvervoer (stadslogistiek) in de metropoolregio Amsterdam. Hierbij ligt de focus op de toepassing bij de levering van levensmiddelen aan winkels, convenience stores en consumenten. Dit onderzoek wordt gedaan in nauwe samenwerking met Ahold en Simacan, welke de praktische uitvoering op zich nemen. De beschikbare laad- en loscapaciteit wordt in relatie gebracht tot de actuele positie en de verwachte aankomsttijd van vrachtwagens op de laad- en loslocatie én bovendien worden op basis hiervan, en actuele verkeersdata, uniforme rerouting en bufferinstructies gegenereerd die door boordcomputersystemen verwerkt en aan de chauffeurs gecommuniceerd kunnen worden.

Verschillende stakeholders profiteren van de uitkomsten van dit onderzoek: vervoerders en verladers kunnen brandstofkosten en transportkosten reduceren, beter planningen maken, het wagenpark optimaal inzetten, bezitting laad-losplaatsen betrouwbaarder krijgen en de snelheid van leveringen verhogen. Ontvangers van goederen krijgen beter inzicht in aankomsttijd van vrachtwagens, beter voorraadbeheer en hebben minder verkeershinder bij de winkels. Wegbeheerders kunnen bestaande infrastructuur beter benutten en onderhouden, en hun verkeersmanagement verbeteren door beschikbaarheid data/informatie. De hele leefbaarheid van de stad wordt hierdoor verbeterd.

Klik hier voor meer informatie.

Facts & Figures

real


Startdatum: 1 jan 2017
Einddatum: 1 nov 2018