Reinforcement LeArning Platform voor Logistieke MKBs (ReAL)

Programma manager

Paul Huijbregts (huijbregts@dinalog.nl)

ReAL gaat van prototyping naar een schaalbaar renforcerend learning platform gebaseerd op het Open Trip Model (OTM) en breed beschikbaar voor de logistieke sector (m.n. voor MKB). Het platform gaat besluitvorming tijdens logistieke processen ondersteunen, wordt ontwikkeld/getest door partners uit het ICCOS-consortium en is aangevuld met online onderwijsmiddelen en workshops.

Facts & Figures

Klik hier voor de publieke eindrapportage van ReAL


Startdatum: 1 jul 2021
Einddatum: 30 jun 2022