SCF Community

Programma manager

Growteq (projects+dinalog@growteq.nl)

Supply Chain Finance (SCF) kan worden gedefinieerd als zowel het optimaliseren van financiering tussen bedrijven als het integreren van financiële processen met klanten, leveranciers en logistieke en financiële dienstverleners om waarde te creëren voor alle deelnemende bedrijven. Een belangrijke rol speelt de wijze waarop in- en externe samenwerking in de supply chain, met gebruikmaking van (nieuwe) financieringsconcepten, kunnen bijdragen aan het verlagen van het werkkapitaal en de financieringskosten van de goederenstromen.

Om wereldwijd een basis te vormen voor ontwikkelingen in dit vakgebied en de mensen achter deze ontwikkelingen te verenigen is het project SCF Community opgezet. Binnen dit project is de SCFcommunity verder opgezet. En met succes: zo’n 500 professionals hebben zich hierbij aangesloten. De communityleden komen regelmatig samen in werkgroepen om zich te buigen over nieuwe oplossingen in Supply Chain Finance.

Facts & Figures

500 leden
Onderzoek van 23 business schools


Startdatum: 31 dec 2012
Einddatum: 30 dec 2014