SCF 2.0

Programma manager

Wim van der Giessen (wvandergiessen@growteq.nl)

Door de globalisering worden industriële waardeketens steeds complexer, omdat ze uit meer landen en aanbieders dan ooit bestaan. Hoewel de goederenstromen binnen de keten steeds meer worden geïntegreerd en geoptimaliseerd, is de informatie- en financieringsstroom gefragmenteerd. De kredietcrisis heeft de structurele zwakheden blootgelegd. De financieringskosten stijgen, terwijl leveranciers, met name het MKB en de leveranciers in ontwikkelingslanden, problemen ondervinden bij het verkrijgen van krediet.

Nieuwe modellen zouden de toegang tot financiering aanzienlijk verhogen of de behoefte aan financiering verminderen door het openbreken van potentieel binnen de aanleverketens in plaats van afhankelijk te zijn van externe crediteuren.

In dit onderzoeksproject worden nieuwe SCF-modellen en tools onderzocht die de collaboratieve korte- en langetermijnfinanciering voorafgaand aan transport bekijken.
Al deze nieuwe modellen zijn gebaseerd op de financiering van transacties die inherent riskanter zijn dan die op het moment worden aangepakt met reverse factoring.
Met het onderzoeks- en ontwikkelingsproject SCF 2.0 wordt getracht de basis te leggen voor de volgende generatie SCF-applicaties. Met deze applicaties kunnen bedrijven kapitaalstromen faciliteren en de bijbehorende risico’s beheren, waardoor ze extra waarde kunnen genereren en de duurzaamheid van hun aanleverketens verbeteren.

Verwachte resultaten:

1. Verdere ontwikkeling van een supply chain financiële servicesector

2. Tools en beleidskaders die bedrijven kunnen gebruiken voor beoordeling van de kosten en baten van de toepassing van verschillende supply chain financieringsovereenkomsten voor de korte termijn.

3. Tools die bedrijven kunnen gebruiken voor de evaluatie van de langetermijnimpact van supply chain financieringsovereenkomsten en als hulp bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen.

4. Trainingsimulatietool voor opleiding en training van bedrijven, banken en andere belanghebbenden in de toepassing en voordelen van Supply Chain Finance.

5. Vier Academische publicaties in desbetreffende toptijdschriften en/of ingediend bij congressen.

Facts & Figures


Startdatum: 31 aug 2013
Einddatum: 30 dec 2016