Self- Organising Logistics in Distribution (SOLiD)

Projectleider

Dhr. Dr. H.J. Quak

Programma manager

Simone van der Velden (velden@dinalog.nl)

SOLiD onderzoekt aan de hand van een experiment in het pakketbezorgingsysteem wat de mogelijke rol van technologie is bij het autonoom en intelligent maken van onderdelen van het logistieke systeem, en wat een goede zelforganiserende inrichting van het logistieke systeem zou zijn onder een gemengd centrale /decentrale ansturingsvorm. Hierbij kijkt SOLiD naar de effecten op performance indicatoren zoals servicekwaliteit, logistieke kosten, flexibiliteit, robuustheid, aantal voertuigkilometers, emissies en benutting van assets. Voor het gestructureerd en effectief opzetten, uitvoeren, meten, monitoren en evalueren van het experiment wordt gebruik gemaakt van de Innovatie Methodiek (IM); deze methodiek staat ook aan de basis van de in SOLiD op te zetten leeromgeving voor structurele verbeteringen in de logistiek van pakketbezorging.

Het experiment bestaat uit vier concrete casussen in het  pakketbezorgingssysteem. In de eerste casus wordt geëxperimenteerd met het dynamisch plannen van bezorgingsgebieden. In de tweede casus wordt lokale intelligentie toegevoegd waardoor de handling tijdens het inladen van de bestelbussen wordt verminderd, middels het projecteren van de locatie in de bestelbus en foto’s van de pakketten op een device. Bij de derde casus wordt geëxperimenteerd met het herplannen van de routes op basis van gegevens van ontvangers. De vierde casus richt zich op de vraag op welke wijze lokale intelligentie van een goed presterende chauffeur beschikbaar voor anderen gemaakt kan worden. Naast het experiment is er binnen SOLiD veel aandacht voor valorisatie binnen de logistieke praktijk, mogelijke technologietoepassingen, en stedelijke (Smart City) toepassingen van de resultaten met betrekking tot zelf-organisatie in de logistiek.

Klik hier voor meer informatie.

Facts & Figures

Project output


Startdatum: 15 feb 2018
Einddatum: 15 aug 2020