Synchromodaal vervoer betekent dat je ‘real time’ de meest optimale manier kunt kiezen voor het vervoer van goederen over de weg, het water, de lucht of het spoor. De afgelopen jaren is er met logistiek dienstverleners (vooral weg en water) hard gewerkt aan deze nieuwe dienst. De volgende stap is het betrekken van het spoor. Vervoer per spoor is ‘schoon’ en goedkoop, maar (nog) niet flexibel in te zetten. Het moet lang van tevoren ingepland worden en het gaat altijd om grote volumes.
In het project SYNCHRO-GAMING werkt TNO samen met infrabeheerders  en havenbedrijven aan ideeën en modellen om het spoor toe te voegen aan het synchromodale netwerk. Daarnaast focust het project op bewustwording van synchromodaal vervoer (hoe werkt het) en op inzicht in de effecten van synchromodaal vervoer (wat levert het op).
Dat gebeurt in de vorm van simulaties en serious games met de infrabeheerders, logistiek dienstverleners en verladers. De modellen worden vervolgens uitgewerkt in andere synchromodale projecten.

Om concurrerend te blijven moeten logistieke dienstverleners nieuwe diensten aanbieden. Daarbij gaat het niet alleen om de prijs, maar ook om betrouwbaarheid, snelheid, flexibiliteit en duurzaamheid. Bij synchromodaal vervoer werken logistieke dienstverleners ‘lean’ en ‘agile’. Dat betekent dat ze niet alleen de meest optimale modaliteit (weg, water, spoor) kiezen voor het vervoer, maar ook dat ze direct kunnen reageren op kleine en grotere verstoringen in het netwerk (files, ongelukken, waterstand enzovoort) en op plotseling veranderende wensen van klanten.
Omdat synchromodaal vervoer relatief nieuw is, zijn er nog geen modellen waarmee effecten van het concept goed ingeschat kunnen worden. Ook zijn veel logistieke partijen nog onbekend met het concept en de voordelen die het kan bieden.

Layla lebesque: “Het lukt niet meer om als individueel bedrijf de meest effectieve oplossingen te realiseren. Afstemming in de keten tussen alle relevante partijen is noodzakelijk”.

Synchromodaal betekent ook samenwerken. Layla Lebesque, uitvoerend projectleider: “Voor vervoer over het water of het spoor heb je grotere volumes nodig. Je moet dus goederenstromen bundelen, vaak betekent dat dat je moet samenwerken met andere partijen. Maar synchromodaal gaat verder. Voor het optimaal gebruik van de netwerken van weg, water en spoor is afstemming nodig tussen alle beheerders en gebruikers. Het lukt deze partijen niet om individueel de meest effectieve oplossingen te realiseren. Om ‘lean’, ‘agile’ en duurzaam te werken hebben ze elkaar nodig. Afstemming in de keten tussen alle relevante partijen is noodzakelijk. Dan praat je over onze projectpartners ProRail, Rijkswaterstaat en de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam, over rederijen, zee-terminals, inland-terminals, logistiek dienstverleners en verladers”.

Die afstemming behelst drie zaken:

  • ‘situational awareness’: partijen moeten van elkaar weten wat ze doen, waar ze zijn en waar ze naar toe gaan, deze informatie moet dus gedeeld worden;
  • ‘agility’: partijen moeten onderling proactief en flexibel kunnen handelen en beslissingen nemen;
  • synchronisatie: partijen moeten in staat zijn hun activiteiten zodanig op elkaar af te stemmen dat het optimale rendement ontstaat voor zowel verladers als individuele vervoerders, als het netwerk.

Lebesque: “De uitdaging is om al die partijen aan tafel te krijgen en samen oplossingen te ontwikkelen en uit te werken. We beginnen met de netwerkbeheerders van het spoor, in een later stadium moeten ook andere netwerkbeheerders aansluiten, logistiek dienstverleners en tot slot de verladers. Dat moet in één keer goed, we krijgen geen tweede kans”.

De gekozen methode is simulatie en serious gaming, reden waarom InThere en The Barn, twee bedrijven die ervaring hebben met het ontwikkelen en bouwen van serious games, meedoen aan het project. Er is al veel ervaring opgedaan met serious games. Het blijkt een beproefd recept om ‘out of the box’ te denken en dat is nodig.

Lebesque: “Serious Gaming en simulaties maken veel energie los. Het is interactief en werkt dus anders dan een gewone presentatie. Zware concurrenten laten de realiteit van alle dag even vallen, krijgen inzicht in – en begrip voor  de posities van andere partijen en gaan in oplossingen denken. De allergrootste uitdaging is om de oplossingen en ideeën om te zetten in concrete actie en afspraken. Wat we met alle partijen bedenken moet dus geborgd worden in andere (vervolg)projecten, zoals bijvoorbeeld het project Horizon2020 Smart Rail”.

De eerste game, het Rail Cargo Challenge bordspel is inmiddels klaar en al een aantal maal gespeeld met succes.

SYNCHRO-GAMING is een project uit het NWO programma Accelerator waarin NWO, Dinalog en TNO in opdracht van de Topsector Logistiek en de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken samen met bedrijfsleven en wetenschap werken aan de innovatie van de logistieke sector.

Facts & Figures

Titel
SYNCHRO-GAMING: Simulatie en serious gaming spoorgoederenvervoer en synchromodaal vervoer met ketenpartijen

Programma
Accelerator

Start
2015

Einde
2018

Aanstelling van
2 postdoc’s

Bijdrage Ministerie van Infrastructuur en Milieu
€ 899.000

Projectleiding
Drs. Jaco van Meijeren, Senior Business Consultant Logistics TNO
Uitvoerend projectleider: Drs. Layla Lebesque, Consultant & Project Manager Sustainable Transport and Logistics, TNO

Projectpartners
ProRail
Havenbedrijf Rotterdam
SmartPort
Havenbedrijf Amsterdam
Rijkswaterstaat
TU Delft
InThere
The Barn

Roadmap
Synchromodaal

Vergelijkbare projecten

  • Railway Gaming Suite
  • Salomo
  • H2020
  • SmartRail

Contact
TNO: Layla Lebesque 
Dinalog/TNO: Jaco van Meijeren
NWO: Inge van Leeuwen