Shared Business Intelligence Cell LMI

Programma manager

Robert Ossevoort (ossevoort@dinalog.nl)

Defensie-industrie, kennisinstellingen en de Koninklijke Landmacht starten innovatieproject ‘Shared Business Intelligence Cell LMI’ gericht op verbetering en herinrichting spare parts supply chain voor landgebonden systemen.

Defensie-industrie, kennisinstellingen en de Koninklijke Landmacht willen gezamenlijk de spare parts supply chain voor landgebonden systemen verbeteren. Om inzicht te krijgen in de mogelijke supply chain verbeteringen starten verschillende universitaire en hbo studenten in februari van 2015 met een zogenaamde baseline study, welke in de verticale spare parts supply chain plaats vindt.

Met de baseline studies als vertrekpunt start het consortium vervolgens in de loop van 2015 met het uitvoeren van een aantal verbeterpilots. De benodigde transparantie in deze verbeterpilots of zogenaamde proeftuinen wordt gerealiseerd door het bouwen en toepassen van een Shared Business Intelligence Cell (SBIC).

Met behulp van het SBIC beoordelen de consortium partners de resultaten uit de verschillende proeftuinen. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een verbetering of herinrichting van de parts supply chain. Een parts supply chain met een hogere beschikbaarheid van reservedelen, lagere ketenvoorraden en lagere transactiekosten.

Transparantie in de spare parts supply chain is een belangrijke voorwaarde om deze logistieke keten te kunnen beheersen en verder te ontwikkelen. De consortium partners zijn ervan overtuigd dat deze transparantie leidt tot groei van de logistieke sector.

Facts & Figures


Startdatum: 1 sep 2014
Einddatum: 31 dec 2016