Sharing Logistics in Urban Freight Environment

Projectleider

Dhr. Drs. P.C.J. Verschoor

Programma manager

Robert Ossevoort (ossevoort@dinalog.nl)

Klimaatverandering, de klimaatafspraken van Parijs en de CO2-reductiedoelstelling van de EU vergroten de noodzaak om versneld oplossingen te onderzoeken, ontwikkelen en implementeren die kunnen bijdragen aan het realiseren ervan. Voor Nederland is dit vertaald in NWA-route 016 (TNO 2018), die stelt dat, naast gebruikmaken van efficiëntere transportmiddelen en voertuigen met een lage CO2-uitstoot, de logistieke sector ook dringend op zoek moet naar andere manieren om de CO2-intensiteit van haar activiteiten significant te reduceren.

Bedrijven in de logistiek die al zijn gestart met het toepassen van de deeleconomie in hun bedrijfsvoering boeken veelbetekenende resultaten, zoals een hogere beladingsgraad (+15%), lagere transportkosten (-15%) en lagere CO2-uitstoot (-20-25%). Ondanks het feit dat de voordelen van deeleconomie voor de sector duidelijk zijn, is de realiteit dat dergelijke vernieuwende logistieke concepten nog slechts mondjesmaat worden toegepast.

Binnen Sharing Logistics wordt onderzoek gedaan naar de mate waarin logistieke concepten die zijn gebaseerd op de deeleconomie, kunnen bijdragen aan een aanzienlijke verlaging van de uitstoot van CO2 en stikstof (N2) en aan het verhogen van de efficiency binnen de sector. Een van de gewenste resultaten van het project is bewustzijn creëren in de logistieke sector van de manier waarop de deeleconomie effect zal hebben op de sector als geheel. Daarnaast is het doel logistieke bedrijven te adviseren over wat de deeleconomie voor individuele bedrijven kan betekenen op het gebied van CO2- en N2-reductie, efficiencyverbetering en nieuwe verdienmodellen.

Het onderzoek heeft vijf focusgebieden: stadsdistributie, bouwlogistiek, transport & warehousing, zorglogistiek en servicelogistiek. Smart ICT en human capital lopen als een rode draad door alle deelprojecten.

Klik hier voor meer informatie.

Facts & Figures

Klik hier voor de publieke eindrapportage:

 

 


Startdatum: 1 sep 2019
Einddatum: 30 sep 2021