SIEEG

Programma manager

Margreet Sools (sools@dinalog.nl)

In dit project demonstreren CTT en partners een nieuwe ICT-toepassing: SIEEG genaamd. Deze methode verbetert de efficiency over de gehele logistieke keten van main ports. De vastgestelde bottlenecks zijn stremmingen in de infrastructurele netwerken rondom de main ports, het ontbreken van een adequate interface voor de regulering van heterogene data van de betrokken partijen en de behoefte aan een extended gate-toepassing om te zorgen voor een efficiënte en stabiele goederenstroom tussen deep sea-terminals en het Europese achterland.

SIEEG is een webservice die 24/7 toegang geeft tot relevante data over de handling en het transport van goederen. Zo zijn logistics agents in staat om de beschikbare capaciteit (mensen, middelen en ruimte) te plannen, beheren en synchroniseren. Zo verbetert de efficiëntie van logistieke processen en het transnationale vervoer van goederen, in het bijzonder van en naar gebieden met verhoogde security.

Facts & Figures


Startdatum: 31 aug 2011
Einddatum: 29 sep 2013