Slimme Datagebruik voor Logistieke Innovatie

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

Wereldwijd groeit het transport van goederen sterk. De Nederlandse logistieke sector springt op deze ontwikkeling in om zo uit te groeien naar een internationale toppositie in 2020. Om die ambitie te bereiken, is innovatie noodzakelijk. Op dit moment neemt de logistieke sector in Nederland de tweede positie in op de Logistics Performance Index. Willen we deze positie behouden en van Nederland één kwalitatief hoogwaardig logistiek netwerk maken, dan zijn een aantal (sociale en technologische) innovaties noodzakelijk, te weten:

1) wegnemen van uitdagingen die samenwerking tussen logistieke ketenpartijen in de weg staan
2) ontsluiting van real-time data vanuit overheid en bedrijven
3) het betrouwbaar en verantwoord combineren en delen van digitale data en informatie.

Dit project beoogd structureel bij te dragen aan de hierboven geschetste uitdagingen en heeft als kerndoel het ontwikkelen van een landelijk schaalbaar prototype van een open informatie-infrastructuur voor real-time data voor de Nederlandse logistieke sector. Dit project zorgt voor de benodigde integratie van de ontwikkelde kennis en tools uit eerdere projecten er moet resulteren in een efficiënte versnelling en vergroting van effectiviteit, doordat er opgeschaald wordt in context, projectpartnerkring en dekking (gericht op landelijk i.p.v. regionaal).

Om dit project te bewerkstelligen zijn er een vijftal werkpakketen gedefinieerd.
• Werkpakket 1: de benodigde sociale innovatie staat centraal die nodig is om samenwerking tussen relevante stakeholders in de logistieke keten tot stand te brengen.
• Werkpakket 2: de technologische innovaties worden gerealiseerd die nodig zijn om tot een open informatie-infrastructuur te komen die real-time logistieke data ontsluit.
• Werkpakket 3: richt zich op het inrichten en het proces om de weg vrij te banen voor het ontwikkelen van nieuwe applicaties door applicatieontwikkelaars en logistieke dienstverleners. In dit proces wordt kennis ingebracht over het opzetten van innovatie trajecten, zoals innovatie challenges.
• Werkpakket 4: wordt met de bedrijven en de overheid gewerkt aan het uitwerken van collectieve business modellen. De technologische innovaties in informatie-infrastructuur zorgen voor een veranderende samenwerking in de markt, waardoor nieuwe mogelijkheden en uitdagingen ontstaan. Dit werkpakket moet bijdragen aan het opzetten van stabiele samenwerkingsconcepten met wederzijds geaccepteerde mechanismen voor de verdeling van kosten en opbrengsten tussen de verschillende (logistieke) bedrijven.
• Werkpakket 5: richt zich op het actief uitdragen van de mogelijkheden die het dataplatform biedt. Dit moet bijdragen aan het succes en de acceptatie van het informatie-infrastructuur dataplatform.

Bij succesvolle afronding van het project kunnen gevraagde oplossingen en applicaties in living labs beproefd worden en kunnen aanvullende eisen aan de infrastructuur gedefinieerd worden. Het dataplatform is een flexibel en adaptief systeem die ruimte biedt voor meerjarige innovatie in data en toepassingen voor logistieke operaties.

Facts & Figures


Startdatum: 1 apr 2014
Einddatum: 31 dec 2016