SPoT

Het Synchromodality Port of Twente (SPoT) platform project wordt uitgevoerd onder leiding van penvoerder Combi Terminal Twente (CTT). In nauwe samenwerking met logistiek dienstverleners, verladers en de Universiteit Twente wordt er in het project gewerkt aan een intelligent beslissingsplatform.

De mogelijkheden van synchromodaliteit worden door dit project vergroot en sluiten aan bij de huidige praktijk en toekomstige wensen en behoeften van ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Doelstelling van dit demonstratieproject is om de regiefunctie van belangrijke schakels in de logistieke keten te verbeteren en de afwikkeling van internationaal containertransport naar en via Nederland meer duurzaam, betrouwbaar en efficiënt te regisseren.

Het SPoT-platform bevat de volgende functionaliteit:

– Het inzichtelijk maken van het transport over modaliteiten: door factoren die leiden tot vertragingen, bijvoorbeeld als gevolg van knelpunten, te identificeren en voorspellen kunnen gebruikers anticiperen op toekomstig transport.

– de flexibiliteit om snel te wisselen tussen modaliteiten of te kunnen anticiperen op veranderingen bevorderen.

– Beslissingsondersteuning geven om de beschikbare middelen optimaal te benutten:

Het samenwerkingsverband zal de werking van het SPoT-platform demonstreren op de terminals van CTT Hengelo en Rotterdam. De lading kan met het SPoT-platform wereldwijd gevolgd worden en aan de hand van deze informatie synchromodale beslissingen ondersteunen. De demonstratie richt zich in de projectperiode zowel op de internationale goederenstromen vanuit Azië naar de zeehavens als lokaal goederenvervoer via de inland terminals in Rotterdam en Twente richting het Europees achterland.

In het SPoT-platform project wordt aangetoond dat door het synchroniseren van modaliteiten, optimaliseren van de planning, slot management en standaardisatie van logistieke procedures in de keten, de totale transportprijs op termijn kan verlagen, waardoor transport via Nederland nog aantrekkelijker wordt.

Facts & Figures

Behandeltijd vrachtwagens: -30%
Behandeltijd trein: -30 minuten
Behandeltijd binnenvaartschip: -25%

Reductie kosten per container: 40 euro
Verbetering beladingsgraad: +25%


Startdatum: 12 mei 2013
Einddatum: 15 mrt 2015