Strategic Prescriptive Response for Immediate Needs Through Empowered Residents (SPRINTER)

Projectleider

dr. Jagtenberg

Programma manager

Simone van der Velden (velden@dinalog.nl)

Het onderzoekvoorstel ‘Logistics for Healthy Healthcare: A Modelling Perspective on Intermediate Care Solutions’ richt zich op Intermediate Care (IC) oplossingen om ziekenhuiszorg dichter bij patiënten thuis te brengen, bijvoorbeeld door wijkklinieken. Hierin ontbreekt inzicht in de logistieke prestatie (effectiviteit, efficiëntie en onderliggende capaciteit) in logistieke zorgketens. Het onderzoek ontwikkelt onder andere een proof-of-concept versie van een beslissingsondersteunend systeem ten aanzien van opschaling van IC oplossingen inclusief regio- en context specifieke aspecten.

Facts & Figures


Startdatum: 1 nov 2023
Einddatum: 31 okt 2026