Supply Chain Management to create tax & trade visibility (Trans-SONIC)

Projectleider

K Buurman

Programma manager

Paul Huijbregts (huijbregts@dinalog.nl)

Het samenwerkingsproject “TransSonic Supply chain management Tax & Trade Visibility” tussen TNO, Xedum en Henkel heeft een blockchain-oplossing (gedistribueerd semantisch grootboek) ontwikkeld om een ​​industriebrede standaard te definiëren voor gegevensuitwisseling van belasting- en douane-informatie tussen bedrijven en autoriteiten. Blockchain (BC) op basis van BigChainDB werd geselecteerd als technologische ruggengraat van de oplossing vanwege de unieke combinatie van functies zoals onveranderlijkheid van gegevens, codering en decentralisatie.

De gekozen belasting-/douanetoepassing om de ontwikkelde BC-oplossingen te demonstreren, heeft betrekking op lange termijn leveranciersverklaringen (LTVD): een grotendeels op papier gebaseerd proces om masterdata-informatie tussen bedrijven uit te wisselen. Dit proces is gekozen omdat het in de hele Europese Unie is geharmoniseerd en essentieel is voor elk bedrijf dat zich bezighoudt met internationale handel. De gepresenteerde use case steunt op vier pijlers: (i) verbetering van de naleving en controle, inclusief vereisten om het gebruik van de technologie veiliger te maken; (ii) efficiëntie van de technologie; (iii) bewijs van originaliteit, vanwege uitwisselbaarheid en de mogelijkheid om veel kopieën te maken, wat de ontwikkeling van een certificeringsproces en één enkele waarheidsbron vereist; (iv) multi-stakeholderbenadering, waarbij bedrijven, belastingdiensten en douanefuncties, enz. betrokken zouden zijn.

Achtergrond en uitdagingen
Internationale handel vereist dat bedrijven belangrijke stamgegevens verstrekken wanneer goederen een grens overschrijden, zoals de goederencode die vergelijkbare materialen in een vergelijkbare categorie clustert en het land van herkomst dat aangeeft waar de laatste substantiële productiestap is uitgevoerd. Deze informatie fungeert als “paspoort” voor het verzonden goed dat een verbinding vormt voor zowel het importerende als het exporterende land om invoerrechten te heffen of om nalevingsvereisten voor internationale handel af te dwingen.

In de Europese Unie hebben zogenaamde langlopende leveranciersverklaringen (LTVD) deze gegevensuitwisseling tussen leveranciers en klanten vereenvoudigd en gestandaardiseerd. Hoe nuttig de LTVD ook is voor operationele handelsprocedures, in de praktijk leidt het nog steeds tot een complex en handmatig proces: vanuit intern oogpunt is het proces van het opvragen van de informatie van elke leverancier en het overbrengen naar het ERP-systeem tijdrovend verbruiken vanwege verschillende communicatiestromen. En vanuit extern oogpunt is de gegevenstransparantie beperkt, omdat het end-to-end volgen van de informatiestroom op zijn best slechts sporadisch mogelijk is.

Facts & Figures


Startdatum: 26 nov 2018
Einddatum: 31 dec 2020