SynchromodalIT

Programma manager

Paul Huijbregts (huijbregts@dinalog.nl)

In het project SynchromodalIT gaat de Universiteit Twente samen met acht industriële bedrijven IT-diensten ontwikkelen voor de synchromodale logistiek. Het project werkt vanuit een unieke combinatie van wiskundige methoden, gaming en IT-kennis.

Het doel
SynchromodalIT wil de Nederlandse logistieke keten versterken door drie uitdagingen aan te gaan:
– Invulling geven aan de behoefte tot een geïntegreerd multimodaal logistiek netwerk
– Het vergroten van de efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de logistieke dienstverlening
– Het bevorderen van een ‘mental shift’ teweeg brengen bij verladers en logistiek dienstverleners, zodat hun werkwijze meer aansluit bij het synchromodale gedachtengoed.

Dit betekent een flexibele keuze van modaliteiten en combinaties van modaliteiten, met daarbij de mogelijkheid dit flexibel en “real-time” te kunnen herplannen. Daarom verwachten we dat dit project een grote impact op het reduceren van kosten, CO2 emissies en de drukte op de wegen gaat hebben.

De middelen
“We gaan dit via verschillende wegen bereiken”, zegt Maria Iacob, universitair hoofddocent bij de Universiteit Twente en projectcoördinator van SynchromodalIT. “Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar de integratie en ontwikkeling van een synchromodaal logistiek infrastructuur model. Dit is de kern van de eerste lijn die een dergelijk model gaat ontwikkelen en verrijken met informatie diensten (o.a. op basis van big data-analyse) die de status van dit netwerk real-time kan monitoren en/of voorspelen. Daarnaast wordt de planning van transport verbeterd en vergemakkelijkt door de ontwikkeling van wiskundige optimalisatietechnieken. Deze technieken en het infrastructuur model vormen de kern van een geïntegreerd synchromodaal logistiek serviceplatform die (als decision support systeem) de rol van Control Tower en zal krijgen in de coördinatie van de logistieke keten. Ten slotte zullen we ook serious games ontwikkelen als interactiemiddel met de platform, met als doel het bewustzijn creëren en trainen van logistieke dienstverleners.

Resultaten
Iacob verwacht zowel theoretisch als praktisch en direct impact van de resultaten.
“Vele theoretische resultaten (nieuwe concepten, technieken, architecturen en prototypes) die het project zal gaan leveren lenen zich uitstekend voor praktische toepassingen in het consortium en daarbuiten. De belangrijkste stakeholders zijn in dit project betrokken, waardoor we direct gebruik van de resultaten kunnen garanderen. Daarnaast, via master projecten en case studies van de AIO’s kunnen de partners hun eigen onderzoeksproblemen inbrengen in het project. Alsnog zullen we onze software partners aanmoedigen om de door het project opgeleverde resultaten verder te ontwikkelen en vermarkten in de form van software-oplossingen die op deze resultaten gebaseerd zijn.”

Klik hier voor meer informatie.

Facts & Figures

Kostenbesparing: 10% to 15%
CO2 reductie: 1%


Startdatum: 31 aug 2013
Einddatum: 30 dec 2016