Smart Trade & Logistics; ontwikkeling en toepassing van UETP voor handel en logistiek

Projectleider

Dhr. Ir. J.W. Burgmeijer

Programma manager

Wim van der Giessen (wvandergiessen@growteq.nl)

Het UETP, Uniform Entity and Transaction Protocol, transacties sneller en veiliger met nieuw informatieprotocol

Transacties in de logistieke keten zijn vaak trager dan nodig is, zeker internationaal, omdat er veel partijen bij betrokken zijn die over en weer zekerheden willen voor ze bijvoorbeeld tot betaling overgaan. Dat kost geld en kan het soepel verloop van goederenstromen hinderen. Het Uniform Entity and Transaction Protocol (UETP) kan daar verandering in brengen. Het project ‘Smart Trade & Logistics’ onderzoekt hoe dit algemene protocol toegesneden kan worden op de specifieke eisen van transacties in de logistieke sector.  Het doel is om tot een belangrijke verlaging van de transactiekosten in de sector te komen en zo internationaal beter te kunnen concurreren.

Bij transacties in de logistieke sector zijn veel (internationale) partijen betrokken. Minimaal vier: de koper en verkoper en hun twee banken. Banken willen vooraf zeker weten dat de andere partijen betrouwbaar en kredietwaardig zijn.  Maar ook Douane, Belastingdienst en de Voedsel en Warenautoriteit, willen controleren of alles in orde is. Dat betekent dat er informatie opgevraagd en gedeeld moet worden en er moet gecheckt worden of de gegeven informatie ook daadwerkelijk klopt. Dat kost vaak nodeloos tijd en geld.

De stichting FOCAFET (For Open Convenient And Fair Economic Transactions) heeft een protocol ontwikkeld (het UETP) om dit probleem op te lossen. FOCAFET heeft als doelstelling dit protocol als internationale standaard breed toepasbaar te maken en ‘open source’ (vrij) beschikbaar te stellen. Projectleider Jan Burgmeijer, TNO: “Als je met dit protocol werkt kun je op een veilige manier snel en transparant informatie delen in de keten, en heb je de garantie dat die informatie en de transactiepartijen betrouwbaar zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met ‘identity control’ een unieke manier van elektronische identificatie en autorisatie van organisaties, personen én goederen, tot op het hoogste niveau van betrouwbaarheid.”

Het protocol wordt al met succes in een pilot ingezet binnen de Jeugdzorg. Daar is samenwerking rond een cliënt nodig tussen heel veel partijen. En de informatie die nodig is voor die samenwerking is bijzonder privacygevoelig. Burgmeijer: “Voor de logistieke sector betekent het dat die informatie nu veel beter gestuurd worden, waarbij alleen dat gedeeld hoeft te worden dat nodig is per partij. De belastinginformatie gaat naar de belastingdienst, de betalingsinformatie naar de banken, de logistieke informatie naar de logistieke dienstverleners en dat allemaal binnen één en hetzelfde transactieproces. Daarmee wordt de transactie zelf transparant, veilig en betrouwbaar. Als iedereen tevreden is, dan weten we met elkaar dat alles goed is.”

In het project ‘Smart Trade & Logistics’ werken TNO, Stichting Focafet, MIC en Cogniam Finance samen met een aantal partijen, waaronder Oracle, KPN en een aantal banken aan het geschikt maken van het protocol voor de logistieke sector.

Jan Burgmeijer: “Als je met het UETP protocol werkt kun je op een veilige manier snel en betrouwbaar informatie delen in de hele keten. Je hebt de garantie dat goederen, personen en transactiepartijen betrouwbaar zijn en voldoen aan alle voorwaarden.”

In drie pilots wordt met bedrijven onderzocht welke businessmodellen kansrijk zijn. Wat voor informatie er nodig is, hoe die informatie geleverd kan worden en onder welke voorwaarden een logistiek dienstverlener ‘mee wil doen’.

Burgmeijer: “We richten ons vooral op goederenstromen met een verhoogd risico zoals ‘dual-use’, dat zijn goederen die ook voor militaire doeleinden gebruikt zouden kunnen worden.”
Er is een community opgericht rond het UETP onder de naam Smart Trade Hub waar partijen uit de financiële sector, logistieke sector, verladers en ICT en High Tech al aan mee willen doen.

Een ander belangrijk onderdeel van het project is ICT
Burgmeijer: “Er is IT-infrastructuur nodig om de systemen van de verschillende partijen (zoals koper, verkoper, banken, douane en logistiek dienstverleners) met elkaar te laten communiceren. Er zijn informatiemodellen nodig: alle partijen ‘spreken een andere taal’ ze hebben allemaal hun eigen termen, indicatoren en criteria. Die moeten dus ‘vertaald’ worden in dat UETP, zodat iedereen ‘virtueel’ dezelfde taal spreekt en weet dat hij de goede informatie geeft of krijgt. De informatiemodellen worden gebouwd door projectpartner CogNIAM. Onder andere projectpartner Oracle bouwt met die informatiemodellen API’s. Dat is software waamee je je eigen systeem kunt koppelen aan dat van een ander, in dit geval dus het UETP.

Tot slot willen we het UETP optuigen met ‘blockchain technologie’, dat is nieuwe revolutionaire ICT technologie voor het veilig delen van informatie. Die wordt nu vooral ingezet bij boekhoudprogramma’s. Wij gaan daar goederen en compliancy aan toevoegen.”

Smart Trade & Logistics is een project uit het NWO programma Accelerator waarin NWO, Dinalog en TNO in opdracht van de Topsector Logistiek en de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken samen met bedrijfsleven en wetenschap werken aan de innovatie van de logistieke sector.

Facts & Figures

Titel
Smart Trade & Logistics; ontwikkeling en toepassing van UETP voor handel en logistiek

Programma
Accelerator

Start
1 november 2015

Einde
1 april 2017

Bijdrage Ministerie van Infrastructuur en Milieu
€ 250.000

Projectleiding
Drs. Jan Burgmeijer, TNO, Programma manager Mobiliteit & Logistiek

Projectpartners
Stichting FOCAFET
MIC: Management Innovation Centre
CogNIAM Finance B.V.
Oracle
ABN-AMRO Commercial Finance
Oracle
KPN
Philip Sydney
SCS Multiport

Roadmap
Trade compliance & bordermanagement
Supply chain finance
Cross-over met Topsector ICT,

Vergelijkbare projecten

Contact
TNO: Jan Burgmeijer
Dinalog: Martijn Siebrand
NWO: Inge van Leeuwen


Startdatum: 14 nov 2015
Einddatum: 13 jan 2017