Ultimate Spare parts Planning (USP)

Programma manager

Robert Ossevoort (ossevoort@dinalog.nl)

In een eerder innovatieproject is de ‘control tower’-oplossing Planning Services ontwikkeld. Deze service heeft een voornamelijk tactische opzet en is dus gericht op de parameterinstellingen voor prognoses en inventarisbeheer.

Tijdens de pilots zijn er twee hardnekkige planningsproblemen vastgesteld:

  • Alle planningsaanvragen worden door de planners beoordeeld (geen sprake van geautomatiseerd bestellen).
  • De overgrote meerderheid van de planningsaanvragen wordt handmatig aangepast om redenen die vaak niet herleidbaar zijn.

Om een daadwerkelijke doorbraak te realiseren moet daarom het gedrag van de planners veranderen. In dit project willen we dit onderwerp op een ‘milde’ wijze benaderen door het introduceren van een feedbackmechanisme in het bestelproces van reserveonderdelen. Wij gaan er hierbij vanuit dat de terugkoppeling over de kwaliteit van planningsbeslissingen uiteindelijk tot betere beslissingen zal leiden. Het is onze ambitie een ‘proof of concept’ te ontwikkelen voor een optimale planning bij het bestellen van reserveonderdelen, die eenvoudig als volgt kan worden samengevat: het volledig verwerken van ten minste 50% van alle orderaanbevelingen zonder menselijke interventie.

Facts & Figures

20% besparing operationele kosten planning
15% minder vast kapitaal in spare parts
o 15% reductie misperformance


Startdatum: 1 jan 2014
Einddatum: 30 sep 2016

Downloads