World Bank Group

Programma manager

Liesbeth Brugemann (brugemann@dinalog.nl)

Duurzame Logistiek in opkomende markten met de Wereldbank

TKI Dinalog ondersteunt de internationale strategie van de Nederlandse logistieke sector door middel van het faciliteren van internationale projecten en programma’s en business development op basis van de Nederlandse kennis en know-how. Een voorbeeld is de samenwerking met de Wereldbank en de Nederlandse overheid om Duurzame Logistiek te verbeteren in ontwikkelingslanden.

Logistiek is erkend als belangrijke motor voor het concurrentievermogen en de economische ontwikkeling van een land. Efficiënte logistieke systemen zijn een voorwaarde voor regio’s, landen, steden en bedrijven om te participeren in de wereldeconomie: het stimuleert de groei en verbetert het levensonderhoud. Om Duurzame Logistiek in de derde wereld te ontwikkelen, is het nodig om technologieën en innovaties zowel in de private sector als in overheidsbeleid in de wetenschap samen te brengen.

Geïnitieerd en ondersteund door TKI Dinalog, heeft de regering van Nederland en de Wereldbank een eerste stap in die richting genomen en vestigde de eerste Multi Donor Trust Fund voor Duurzame Logistiek (MDTF-SL) in september 2013. Het MDTF-SL richt zich op drie thematische gebieden, of pijlers:
1. Green Supply Chains: het ontwikkelen van corridors en logistieke diensten die de ecologische voetafdruk en de uitstoot van broeikasgassen van de geleverde goederen minimaliseren.
2. Agro-logistiek: verbetering van de voedselzekerheid. Vermindering van voedsel verliezen tijdens het transport, de versterking van wereldwijde beschikbaarheid van voedsel en inkomen voor de boeren.
3. Urban Logistics en Port-stad Development: het verminderen van verkeersopstoppingen als gevolg van de retail distributie van goederen en het verbeteren van het duurzame ontwerp en de exploitatie van de havensteden.

Onder de vlag van het MDTF-SL, organiseerde TKI Dinalog de eerste jaarlijkse Conferentie over Duurzame Logistiek in februari 2014. Dinalog neemt ook deel aan de ProgrammaRaad van het MDTF-SL. Tenslotte treedt TKI Dinalog op als liaison voor de World Bank om toegang te verschaffen tot Nederlandse logistieke expertise.

Facts & Figures

  • 80-100 deelnemers aan de duurzame logistiek conferentie
  • Oprichting Multi Donor Trust Fund

Startdatum: 31 dec 2013
Einddatum: 29 jun 2014

Downloads