Yard Emissie monitoring voor Sustainability (YES)

Programma manager

Liesbeth Brugemann (brugemann@dinalog.nl)

De impact van verbonden en geautomatiseerd transport op reductie van emissies (zowel CO2 als vervuilende stoffen) wordt gemonitord, geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt. Eerst voor de directe impact over korte afstanden van, naar en op eigen terrein; vervolgens voor het mogelijke uitstralingseffect op transport over langere afstanden.

Facts & Figures


Startdatum: 1 jul 2021
Einddatum: 30 jun 2022