E-commerce

Proposities buitenlandpromotie E-commerce & Service Logistiek

Dinalog heeft in opdracht van de topsector Logistiek en het Buitenlandpromotie platform, samen met NDL, proposities ontwikkeld met betrekking tot de thema’s servicelogistiek en e-commerce en de sector lifesciences. De propositie wordt gebruikt om een beeld te geven van hetgeen er speelt in deze logistieke specialisaties en om u bouwstenen te bieden voor uw eigen buitenlandacquisitie; om internationale bedrijvigheid en ladingstromen aan te trekken en de Nederlandse kennis en kunde te vermarkten.

De proposities bespreken achtereenvolgens;

  • Wereldwijde trends
  • (Europese) ontwikkelingen
  • Supply chain kenmerken
  • Nederlandse sterktes

We delen deze graag met u, ze zijn hier te downloaden:

Propositie e-commerce

Propositie Lifesciences

Propositie Service Logistiek

Samen met relevante bedrijven en kennisinstellingen is er informatie verzameld. De wereld staat niet stil, evenmin als de ontwikkelingen binnen de sectoren. Wij houden ons dus continu bezig met het up-to-date houden van de proposities. Uw inbreng kunnen we daarbij goed gebruiken. Aarzelt u dus niet contact met ons op te nemen mocht u iets missen of toe willen voegen.

Voor meer informatie: Liesbeth Staps, International Liaison Officer, staps@dinalog.nl

Dinalog en NDL gaan bijeenkomsten (Special Interest Groups) organiseren om ervaringen te delen, actieplannen af te stemmen en verder te bouwen aan de proposities. Ook op het topsector congres op 1 april krijgt de buitenlandpromotie aandacht. Deze proposities worden verder uitgewerkt en we gaan aan de slag met nieuwe onderwerpen. Om daarmee bij te dragen aan het internationale succes van uw logistieke expertise!

Geef de eerste reactie