Duurzaamheid

Toekomstige ontwikkelingen van duurzaam en elektrisch transport op een rij

De laatste maanden is er een aantal publicaties geweest die te maken hebben met de ontwikkeling van duurzaam en elektrisch transport. Deze publicaties verkennen de toekomstige (kost)ontwikkeling van duurzame logistieke voertuigen. Aangedreven door elektriciteit en/of door waterstof. In het komend decennium zullen op verschillende toepassingsgebieden elektrisch transport een positieve TCO laten zien. Via onderstaande links kunt u de publicaties terug vinden:

Tijdperk zero emissie voor trucks breekt aan
Elektrische vrachtwagens zijn in 2028 financieel aantrekkelijker dan dieseltrucks. Het kantelpunt ligt dichterbij naarmate transporteurs er meer kilometers mee rijden. Dat heeft het ING Economisch Bureau berekend. ING – Tijdperk voor zero emissie breek aan voor trucks

Snelgroeiende laadbehoefte in de stadslogsitiek
Onderzoekers van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL verwachten dat in 2030 meer dan de helft van alle vrachtwagens in de stadslogistiek elektrisch zal zijn. Door de opkomst van zero-emissie zones in gemeenten en de daling van de batterijprijzen wordt de elektrische vrachtwagen interessant voor onder andere retaildistributie. Deze factoren zullen een versnellend effect hebben op de transitie naar elektrische mobiliteit. Volgens ElaadNL is het dan ook goed om nu na te denken over de laadinfrastructuur op locaties zoals bij distributiecentra waar de e-trucks zullen gaan laden. Met de ElaadNL Outlook – Volgeladen naar zero-emissie stadslogistiek brengt zij de laadbehoefte en -mogelijkheden voor e-trucks in de stadslogistiek van de toekomst in beeld.

Containervervoer met E-trucks door de haven komt in zicht
Het Havenbedrijf Rotterdam liet, in samenspraak met Transport en Logistiek Nederland (TLN), een verkennende studie uitvoeren om beter inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het verduurzamen van het wegvervoer van containers door het gebied. Belangrijkste uitkomst is dat in 2024 de aanschaf van een batterij-elektrische truck aantrekkelijk wordt. Vanaf dat moment kan de E-truck over de gehele levensduur goedkoper zijn dan een dieseltruck.

Het Havenbedrijf streeft naar een CO₂-neutrale haven in 2050 en richt zich hiervoor op de energietransitie in de industrie, maar ook op haven-logistieke operaties zoals onder andere het transport door het gebied. Vooral het vervoer van containers over de weg komt hierbij in het vizier. Want alleen al aan korte ritten (minder dan 30 km) vinden er door de haven dagelijks maar liefst 12.000 per plaats. Als deze ritten emissievrij zijn, kan er zo’n halve megaton CO₂ worden bespaard. E-trucks vanuit de Rotterdamse haven – Roadmap voor elektrisch containervervoer vanuit de haven

Geef de eerste reactie