Supply Chain Finance

Rabobank, PGGM, Schiphol Group en Havenbedrijf Amsterdam sluiten zich aan bij Betaalme.nu voor snelle betaling aan mkb-bedrijven

Minister Kamp (EZ) roept grote bedrijven op: “Neem je verantwoordelijkheid en sluit aan bij Betaalme.nu”

  • Momentum groeit nu steeds meer bedrijven van steeds meer sectoren meedoen
  • Betaalme.nu streeft naar snellere betaling van mkb-leveranciers; wil in vijf jaar € 2,5 miljard uit openstaande facturen vrijmaken
  • Rabobank, PGGM, Schiphol en Havenbedrijf Amsterdam vormen derde groep deelnemers Betaalme.nu
  • Heineken Nederland, KPN, Randstad, TomTom, Jumbo, FrieslandCampina en NS doen al mee

AMSTERDAM, 12 april 2016 – Rabobank, PGGM, Schiphol Group en Havenbedrijf Amsterdam zijn de nieuwste organisaties die zich aansluiten bij Betaalme.nu, een initiatief dat streeft naar snellere betaling van kleine en middelgrote leveranciers. De vier vooraanstaande bedrijven gaan hun kleinste leveranciers binnen 30 dagen betalen.

Betaalme.nu is een niet-commercieel initiatief vanuit het Nederlandse bedrijfsleven, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. Het ging in november 2015 van start met Heineken Nederland, Randstad, Jumbo en FrieslandCampina als eerste bedrijven die zich achter het initiatief schaarden. In februari sloten ook KPN, NS en TomTom zich aan.

Het streven is dat binnen vijf jaar minstens de helft van de 1000 grootste Nederlandse ondernemingen meedoet met Betaalme.nu en dat op die manier circa € 2,5 miljard uit openstaande facturen wordt vrijgemaakt voor het mkb. Betaalme.nu streeft ernaar dat minstens een kwart van het mkb dankzij het initiatief makkelijker toegang tot liquiditeit krijgt.

“Bedrijven die zich aansluiten bij Betaalme.nu laten daarmee zien dat ze fatsoenlijk en maatschappelijk verantwoord ondernemen”, zegt Minister van Economische Zaken Henk Kamp. “Op tijd betalen moet de norm worden. Ik ga ervan uit dat ook andere grote bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en zich aansluiten bij Betaalme.nu.”

Grote bedrijven die meedoen aan Betaalme.nu stellen een eigen manifest op waarin ze aangeven wat ze doen om ervoor te zorgen dat leveranciers uit het mkb sneller het geld van hun facturen binnen hebben.

Diverse bedrijven geven in hun manifesten aan dat ze de facturen van hun kleinste leveranciers binnen dertig dagen zullen voldoen, en zeggen toe dat ze hierover regelmatig aan Betaalme.nu zullen rapporteren. Het gaat daarbij om meer dan tienduizend mkb-bedrijven. Bovendien bieden sommige hun grotere mkb-leveranciers ketenfinanciering aan, waarbij de facturen van leveranciers snel en goedkoop worden gefinancierd door gespecialiseerde partijen.

“De praktijk bij Rabobank is al enkele jaren dat wij ruim 90% van de meer dan 500.000 facturen, die we jaarlijks ontvangen van zo’n 100.000 leveranciers, binnen 30 dagen betalen. Snelle en tijdige betaling versterkt de financiële positie van ondernemers, in het bijzonder van de kleinere en middelgrote bedrijven. Bovendien draagt het bij aan een gezond ondernemingsklimaat. Rabobank doet daarom van harte mee aan Betaalme.nu. We blijven ons bewuste betalingsbeleid onverkort uitvoeren en kunnen zo mogelijk die 90% betalingen binnen 30 dagen nog verhogen. Tegelijkertijd willen we andere bedrijven stimuleren om zich aan te sluiten bij dit initiatief”, aldus Bas Brouwers, CFO van de Rabobank.

Paul Boomkamp, CFRO van PGGM: “Vanuit duurzaamheid gezien is het gepast om tijdig te betalen. No magic, just good practice.”

Michiel de Brauw, CFO Havenbedrijf Amsterdam: “Havenbedrijf Amsterdam vindt dat onze leveranciers moeten kunnen vertrouwen op tijdige betaling van hun factuur als goederen of diensten geleverd zijn. Daarom zeggen wij toe dat elke factuur voorzien van een geldig inkoopordernummer binnen 30 dagen betaald zal worden. Daar hebben onze leveranciers recht op. We ondersteunen dit initiatief daarom van harte.”

Els de Groot, CFO van Schiphol Group: “Leveranciers moeten zich kunnen focussen op het bieden van kwaliteit, en ze mogen daar niet in worden belemmerd door zorgen over betaaltermijnen. Daarom vinden we het vanzelfsprekend, ook vanuit onze maatschappelijke duurzame rol, onze leveranciers binnen dertig dagen te betalen.”

Grote ondernemingen kunnen het mkb aan extra liquiditeit helpen door openstaande facturen sneller goed te keuren, en vervolgens sneller te betalen of snelle en gunstige financiering via derde partijen aan te bieden. Op hun beurt moeten leveranciers tijdig en op de juiste manier factureren, zodat facturen sneller goedgekeurd kunnen worden. Dit kan betekenen dat zij hun factuurprocessen anders moeten inrichten. Betaalme.nu biedt het mkb hierover voorlichting aan.

Over Betaalme.nu
Betaalme.nu is een niet-commercieel initiatief dat erop is gericht om makkelijker toegang tot liquiditeit voor het mkb te realiseren door kapitaal vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit. In het kader van Betaalme.nu stellen grote bedrijven een manifest op waarin ze aangeven hoe ze de verwerking van facturen zodanig inrichten dat hun leveranciers uit het mkb sneller betaald kunnen krijgen. Betaalme.nu richt zich er bovendien op om ondernemers beter vertrouwd te maken met digitale facturering en met zaken als ketenfinanciering. Betaalme.nu wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken in de vorm van subsidie. Kijk voor meer informatie op www.betaalme.nu.

 

Geef de eerste reactie