Cross Chain Collaboration Center (4C)

Resultaten 4C4D

De stad is tegenwoordig het hart van de economie en dat zal alleen maar toenemen de komende jaren. De veeleisende consument leeft, werkt en recreëert in de stad. Daarbij hoort een groeiende vraag naar goederen en diensten. Een goede stadslogistiek is belangrijk voor de economische vitaliteit en aantrekkelijkheid van steden. CO2 reductie is daarin cruciaal.

Onlangs is 4C4D, een vijfjarig onderzoek naar stedelijke distributie, afgerond. Het project is uitgevoerd door een consortium van kennisinstellingen en bedrijfsleven. De resultaten werken in de praktijk. De belangrijkste zijn samengebracht in een magazine dat wordt gepresenteerd op 13 april tijdens een symposium over stadslogistiek.

“Het onderzoek geeft een mooie mix van wetenschappelijk relevante en praktische resultaten voor stadslogistiek, met een grote focus op samenwerking en verdienmodellen. Het resultaat is dat deze aspecten ook bovenaan staan in nieuwe initiatieven, zoals het GreenDealZES (Zero Emission Stadslogistiek) akkoord, en dat stadslogistiek kansen geeft in plaats van bedreigingen.” – Projectleider Goos Kant (Tilburg University en Ortec)

Een van de sleutelfactoren in het onderzoek is het perspectief dat een Cityhub (ontkoppelpunt) aan de rand van de stad biedt. Er is onder meer onderzoek gedaan naar de impact van een hub op de kostenstructuur in de keten, beleidsmaatregelen om het gebruik van een hub te stimuleren en de afwegingen tussen diesel- en elektrische voertuigen. Het bundelen van vracht  kan kosten besparen, de druk op het wegennet en de uitstoot van CO2 verminderen. Daarvoor is horizontale samenwerking van bedrijven nodig. Maar hoe maak je de afweging tussen zelf bezorgen of uitbesteden? In het project 4C4D zijn intelligente planningsmethoden ontwikkeld die bedrijven kunnen helpen om de juiste keuze te maken.

Enkele concrete resultaten

  • Er is een game om interactief met gebruikers de impact te laten zien van het gebruiken van een Cityhub
  • Het bedrijf TransMission is gestart met meerdere Cargohoppers (elektrische trucks) om de bevoorrading in Amsterdam uit te voeren.
  • Ahold is in Zuid-Oost Nederland gestart met een horizontale samenwerking met een leverancier aan de horeca voor gebundelde transporten met Etos en Gall & Gall. Inmiddels is dit initiatief ook verder uitgerold naar andere delen van Nederland.

Onderzoeksproject

Het onderzoeksproject  4C4D  is een Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics) project op het gebied van binnenstedelijke distributie. Het wetenschappelijk onderzoek is verricht door Tilburg University, TU Delft en TU Eindhoven. Ahold, TNT, TransMission, Jan de Rijk, Lekkerland, Cornelissen, Peter Appel, Binnenstadservice en Green City Distribution hebben gekeken naar de toepasbaarheid ervan. De technologiebedrijven TNO en ORTEC zijn de partners voor de valorisatie.

> Lees het magazine hieronder

Laat alle 2 reacties zien