‘Resultaten Topsector Logistiek uitrollen naar markt is ingewikkeld’

INTERVIEW

De topsector logistiek heeft haar nieuwe uitvoeringsprogramma voor de komende jaren gepresenteerd. Wetenschappelijk directeur van TKI Dinalog Albert Veenstra vertelde in Nieuwsblad Transport TV over de speerpunten. ‘Het uitrollen van de resultaten naar een grote groep gebruikers is heel ingewikkeld, daar zijn we ons bewust van.’

Welke focus heeft het programma?

We hebben nu zes jaar achter de rug waarin al veel onderzocht is. Een van de belangrijkste speerpunten is dat we de komende jaren zaken gaan toepassen en opschalen zodat we echt het mkb bereiken. Dat hebben we voor een deel al wel gedaan, maar dat moet echt naar een groter volume toe.

Over wat voor soort projecten heb je het dan?

Het gaat om een grote variëteit aan verschillende topics. Je ziet dat er bijvoorbeeld op het gebied van data veel belangrijke activiteiten plaats hebben. Maar duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt in het programma. De drie toepassingsgebieden zijn stadslogistiek, multimodale transportnetwerken en de logistieke ketenstructuren. Daar proberen we de goede keuzes in te maken.

Welke projecten spreken jou persoonlijk daarbij aan? En gaan daarbij tegelijkertijd voor een grote stap voorwaarts van de logistieke sector zorgen?

Als je het vanuit maatschappelijk belang benadert, dan is de manier waarop de logistieke sector kan bijdragen aan de transformatie van de zorg een belangrijke. Je ziet dat de zorg steeds meer bij mensen thuis plaatsvindt in plaats van in instellingen. Dat is een gigantische logistieke operatie. De kennis die we hebben opgedaan in de logistiek over hoe je daarbij bijvoorbeeld ladingen bundelt is van belang. In Deventer voeren we een experiment uit om dat uit te proberen.

En als je het op een andere manier benadert?

Als we het op een technische manier bekijken, dan denk ik aan een experiment dat we met de Universiteit van Twente uitvoeren; Autonomous Logistics Minors. Dat gaat over de tooling die transportbedrijven nodig hebben om steeds meer data met hun klanten te kunnen delen. Ze willen continu informatie over waar een lading zicht bevindt en hoe laat hij aankomt. Vaak moet die data handmatig opgezocht worden. We hebben nu tools in ontwikkeling om dat proces te automatiseren. Daar gaat zeker het mkb in de logistiek veel aan hebben.

Als zo’n project is afgelopen, zal er vast een mooi wetenschappelijk rapport verschijnen met wat we geleerd hebben. Hoe zorgen we ervoor dat die kennis daadwerkelijk bij de ondernemers terecht komt om te gebruiken?

In de eerste plaats moeten we mensen bekend maken met wat er bedacht en ontwikkeld is. Maar we zien ook steeds meer dat we partijen daarin moeten ondersteunen. We willen nog wel stappen zetten om die tooling simpel en eenvoudig te maken, zodat hij makkelijk in het bestaande it-landschap geïntegreerd kan worden. Daar gaan we in het nieuwe programma goed naar kijken. Bijvoorbeeld dat we nagaan waarom bedrijven ouderwetse tools gebruiken en ze daarbij te helpen. In plaats van ze direct allerlei geavanceerde tools voor te houden met de boodschap dat ze die moeten gebruiken. Maar dit probleem speelt eigenlijk in alle topsectoren. Het uitrollen van de resultaten naar een grote groep gebruikers is heel ingewikkeld, daar zijn we ons bewust van.

Om hoeveel projecten gaat het eigenlijk binnen de topsector logistiek?

We hebben twee uitvoeringsorganisaties. Bij TKI Dinalog doen we zo’n zestig tot zeventig projecten. Bij Connekt zijn het er iets van tweehonderd. Er is heel veel materiaal, maar het is niet te doen om over alles goed te communiceren.

Wat heeft het uitvoeringsprogramma van de Topsector Logistiek tot nu toe opgeleverd?

Het meest concrete is dat we tooling hebben ontwikkeld om de emissieprofielen van allerlei logistieke activiteiten in kaart te brengen. Dat brengt bijvoorbeeld in kaart hoe webshops de CO2-footprint van lastmile delivery kunnen berekenen, zodat consumenten daar rekening mee kunnen houden. We hebben enorme slagen gemaakt met het beter inrichten van de bouwlogistiek. Ook op het gebied van multimodaal vervoer en de positie van de binnenvaart hebben we diverse succesvolle projecten uitgevoerd. Die kennis moet wel getransformeerd worden in hapklare brokken waar het bedrijfsleven iets mee kan.

Hoe komt de keuze voor die projecten tot stand?

Sommige dingen doen we niet, zoals auto- of batterijtechnologie. Dat zit in een andere topsector. Daar maken we keuzes in. Maar de breedte van de portefeuille reflecteert de breedte van de logistiek. Als TLN al meer dan twintig kringen heeft voor de verschillende afdelingen in de logistiek, dan zie je dat ook terug in onze innovatieportefeuille. Uiteindelijk maken wij als topsector een agenda. We hebben stuurgroepen die de verschillende gebieden bijhouden. Zij bepalen de prioritering. Daarin zitten mensen uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

Wat is de doelstelling voor het huidige programma? Wat hebben we over een paar jaar bereikt?

We willen bijdragen aan het verdienvermogen van de logistieke sector. Daarin is duurzaamheid belangrijk. Maar ook efficiency, kostenbesparing en omzetverhoging. We willen slagen maken bij vraagstukken als: hoe moderniseer je het logistieke bedrijf, hoe ga je je met data om, hoe bereken je de impact op het milieu en hoe organiseer je nieuwe logistieke diensten? En dat voor een brede laag van de logistieke sector.

Bekijk de uitzending van NT TV met Albert Veenstra die vertelt over het nieuwe uitvoeringsprogramma:

Bron: Nieuwsblad Transport

Geef de eerste reactie