Cross Chain Collaboration Center (4C)

Rijksuniversiteit Groningen opent het eerste Physical Internet lab van Nederland

De Rijksuniversiteit Groningen heeft op 24 mei het eerste Physical Internet lab van Nederland geopend. Het lab zal een plek zijn waar bedrijven, onderzoekers en studenten elkaar ontmoeten, inzichten delen, data uitwisselen en elke dag weer elkaar kunnen uitdagen om nieuwe kennis op het gebied van het physical internet te ontwikkelen.

Dat het Physical Internet lab (PI-lab) in Groningen geopend wordt, is niet geheel onverwacht. Vanuit het Center for Operational Excellence (COPE) wordt al geruime tijd onderzoek naar dit concept gedaan, o.a. in het project “Towards virtual ports in a physical internet”. Van 18 tot 22 juni vindt ook het vijfde internationale Physical Internet congres plaats in Groningen. Op dit congres komen naar verwachting 200 wetenschappers en vertegenwoordigers uit industrie en overheden uit de hele wereld samen om te spreken over de stappen die de komende vijf jaar kunnen worden gezet richting realisatie van het physical internet.

Het Physical Internet is een strategische visie op de logistiek van de toekomst. Het principe richt zich op een duurzaam zelforganiserend logistieksysteem voor een schonere en efficiëntere logistiek. In het toekomstbeeld worden vervoersmiddelen en opslagruimte vrijelijk en eenvoudig gedeeld en bewegen goederen en pakketten door volledig open en verbonden netwerken.

Ook in het PI-lab, mogelijk gemaakt door bijdragen van de Rijksuniversiteit Groningen, NWO en TKI Dinalog, staat verbinding centraal. De onderzoekers staan in direct contact met de onderzoekers van de PI labs aan Georgia Institute of Techology en MINES Paris Tech. Virtuele verbindingen maken het mogelijk om data en inzichten te delen. In het PI-lab zullen ook de contacten met het bedrijfsleven en non-profit organisaties verder worden versterkt door aan de hand van real-time simulaties en visualisaties onderzoeksbevindingen te bespreken en te valideren als opmaat richting praktische implementaties.

Belangstellenden kunnen zich op de website van het Physical Internet Congres “https://www.pi.events/registration” nog aanmelden voor dit internationale event.

Geef de eerste reactie