Calls for proposals

Rijkswaterstaat besteedt Living Labs voor heavy duty laden aan

De transitie naar de elektrificatie van vrachtverkeer is onmiskenbaar ingezet, maar toch zijn er nog veel vragen die beantwoord moeten worden. Mede op initiatief van TKI Dinalog wordt er daarom een living lab opgezet voor zes heavy duty laadpleinen. De aanbesteding hiervoor is door Rijkswaterstaat gepubliceerd op TenderNed.

Het Living Lab heeft als doel om een eerste basis voor heavy duty laden neer te zetten door systeemvragen voor opschaling in usecases te testen en daardoor kennisvragen versneld te beantwoorden. Het Living Lab is daarmee niet een op zichzelf staand initiatief, maar is ontstaan vanuit de wens van de betrokken sectoren om op korte termijn projecten te kunnen starten waarvan partijen in de sector kunnen leren voor wat betreft business case en kennisvragen.

De scope van het project Living Lab Heavy Duty Laadpleinen bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Formuleren van kennisvragen en het vinden van mogelijke antwoorden om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van laadinfrastructuur voor zero-emissie Heavy Duty voertuigen
  2. In de markt zetten van ten minste zes laadpleinen welke tevens bijdragen aan het beantwoorden van kennisvragen. Voor zover mogelijk wordt bestaande infrastructuur gebruikt voor het elektrisch laden van vrachtvervoer aan de hand waarvan leerervaringen kunnen worden opgedaan om te komen tot een landelijke uitrol
  3. Interesseren en stimuleren van private partijen om te investeren in laadpleinen voor zero-emissie Heavy Duty voertuigen

 

Gezien het belang van een goede heavy duty laadinfrastructuur ondersteunt TKI Dinalog dit initiatief van harte. Vanzelfsprekend helpen we graag waar mogelijk!

Geef de eerste reactie