Supply Chain Management

Roadmap Wiskunde voor logistiek en supply chain management

De Topsector Logistiek financiert onderzoeksprojecten op het gebied van operations research, netwerkoptimalisatie, planning en capaciteitsverdeling. Op al deze gebieden is wiskunde een basisdiscipline. De behoeften van de logistieke sector zijn vaak praktisch. In termen van wiskundige modellering en computationele schaalbaarheid van de oplossingsmethoden zijn de problemen die in projecten worden aangepakt complex. Het is daarom nodig om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de onderliggende theoretische en conceptuele wiskundige kennis en rekenmethoden. Om zo de huidige én toekomstige uitdagingen van de logistieke sector aan te gaan.

In opdracht van TKI Dinalog gingen Ton de Kok, Rob van der Mei en Guido Schäfer van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), in nauwe samenwerking met academische leiders op het gebied van logistiek hiermee aan de slag. Ze ontwikkelden een proces om in kaart te brengen wat de onderzoeksprioriteiten zouden moeten zijn, om te komen tot een onderzoeksagenda voor wiskunde en informatica in de logistiek. Dit rapport neemt U mee op deze reis in goed gezelschap. Een reis waar we U ook voor de komende jaren bij uitnodigen.

Geef de eerste reactie