Supply Chain Finance

Ruimte voor investeren door ketenfinanciering

Heeft u als MKB’er in de afgelopen jaren te maken gehad met oplopende betalingstermijnen, met moeilijkheden bij het verkrijgen van financiering of heeft u gewoon interesse om de werkkapitaalpositie van uw bedrijf te verbeteren? Dan is ketenfinanciering (of: Supply Chain Finance) een belangrijke potentiële oplossing.

Ketenfinanciering is een alternatieve financieringsbron met grote potentie om financieringsproblemen voor MKB weg te nemen door te zorgen voor snelle betaling van facturen.
Ketenfinanciering is echter nog niet gebruikelijk in het MKB.
Op basis van onderzoek dat het Ministerie van Economische Zaken heeft uitgevoerd blijkt dat verschillende grote bedrijven met de bancaire sector ketenfinancieringsinstrumenten hebben ingericht, maar dat deze moeilijk toegankelijk zijn voor MKB-toeleveranciers. Door snelle confirmatie van facturen in combinatie met de mogelijkheid tot snelle betaling door middel van een ketenfinancieringsprogramma is er voordeel te behalen voor u als de toeleverancier.
Naast een landelijk programma gericht op het beschikbaar krijgen van ketenfinanciering voor het MKB vanuit de grotere afnemers en SCF aanbieders, willen we ook het MKB voorbereiden op het kunnen gebruiken van ketenfinanciering in de toekomst.

Praktijkgericht onderzoek is nodig om te kijken hoe deze financieringsinnovatie het MKB ten goede kan komen. Wij willen u vragen of u wilt deelnemen aan een onderzoeksprogramma dat de mogelijkheid biedt via concrete onderzoeksresultaten tot succesvolle implementatie te komen.
Het onderzoek zal door de Hogeschool Windesheim worden gecoördineerd in samenwerking met relevante branchepartijen en onderzoeksinstellingen die de volgende zaken inzichtelijk willen maken:

1. Hoe kunt u meewerken aan een versneld goedgekeurde factuur door uw afnemer?
2. Hoe kunt u als MKB leverancier daadwerkelijk de financiering van uw goedgekeurde factuur realiseren met behulp van de bestaande vormen van ketenfinanciering?
3. Na het onderzoeken van de randvoorwaarden werken we met u een concreet ketenfinancieringsconcept uit samen met uw belangrijkste afnemers.

   

Het eindproduct:
– Het eindproduct van dit onderzoek is een daadwerkelijke implementatie van een ketenfinancieringsconcept, dat ervoor zorgt dat een MKB-leverancier binnen 10 dagen (een deel van de) factuur gefinancierd heeft.
– Wat geïmplementeerd is moet opschaalbaar zijn naar ander deel debiteurenportefeuille (andere afnemers, andere facturen en andere ketenfinancieringsconcepten)

Wij vragen van u een commitment in uren en een kleine financiële bijdrage voor de begeleiding van de studenten die het onderzoek uitvoeren. Er zijn ook andere vormen (enkel uren commitment maar zonder de voordelen van de implementatie) mogelijk waarover ik u graag informeer.

Bent u geïnteresseerd in een dergelijk onderzoek en bent u bereid met ons en uw afnemer de mogelijkheden van ketenfinanciering voor uw bedrijf te bepalen, om te komen tot een implementatie van een ketenfinancieringsproduct, laat ons dit dan weten: siebrand@dinalog.nl of bel 06-24621598.

> Uitgebreide beschrijving

Geef de eerste reactie