Service Logistiek

Samen een service logistieke visie ontwikkelen

Service logistiek is al jaren een belangrijk thema binnen de innovatieprogramma’s van (TKI) Dinalog en de Topsector Logistiek. Ruim voor die tijd had service logistiek al haar eigen kennisnetwerk, het Service Logistics Forum (SLF). In de loop van 2016 heeft de Topsector Logistiek het SLF gevraagd door te ontwikkelen tot een open innovatie community. Het nieuwe SLF gaat een initiërende rol vervullen bij het opstellen en uitvoeren van de innovatie agenda voor het service logistieke werkveld. Om het SLF klaar te stomen voor die nieuwe rol is eind 2016 het project SLF2020 gestart.

Innovatie ontwikkeling
Belangrijk taak binnen de nieuwe rol van het SLF is de ontwikkeling van een visie- en innovatiedocument. Een kernteam* zal dit document jaarlijks opstellen en bijhouden. Eind 2017 is de eerste versie gepubliceerd. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling het zoveelste rapport op te leveren dat op de plank belandt. Ben Gräve, voorzitter SLF: “Het is een levend document dat bedrijven moet helpen richting te bepalen in hun bedrijfsvoering. Daarnaast moet het kennisinstellingen helpen bij het stellen van prioriteiten binnen hun onderzoek en onderwijs.” Het is daarom niet alleen een visie, maar ook duidelijk een actieagenda die richting moet geven aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieprojecten.

Klankbord
Een visie en innovatie agenda ontwikkel je uiteraard niet in een ivoren toren. Daarom is tegelijkertijd met de publicatie van het visie- en innovatiedocument een klankbordgroep opgericht. Voor de klankbordgroep is gezocht naar vertegenwoordiging van grote en midden- en kleinbedrijven, keteneigenaren en dienstverleners, onderwijs en onderzoek. Maar de uitnodiging staat nog steeds. Ben Gräve: “Hoe meer partijen meedenken hoe sterker het verhaal en hoe kansrijker de innovatie agenda.” Dat was ook een conclusie van de klankbordgroep zelf: uitbreiding van de groep met vertegenwoordiging van relevante sectoren is zeer waardevol. De klankbordgroep denkt overigens niet alleen mee over de inhoud en de vorm van het document, ook over het innovatie proces zelf.

Innovatieprojecten
Wanneer thema’s en prioriteiten zijn bepaald kunnen nieuwe innovatieprojecten worden ontwikkeld. Het is niet de wens van SLF om daar zelf een leidende rol in te vervullen. Betrokken universiteiten en hogescholen zijn daar veel meer in bedreven. SLF zou wel een faciliterende rol kunnen vervullen. Bijvoorbeeld door het samenbrengen van geïnteresseerde partijen. Maar ook bij lopende projecten kan SLF zorgen dat kennis breed wordt verspreid. Recent voorbeeld van een innovatietraject waar SLF bij is betrokken is de voorbereiding van het projectvoorstel IToPP (Improved Traceability of Parts and Products). Remco Dijkman, associate professor TU Eindhoven: “Dankzij de betrokkenheid van SLF konden wij ons onderzoeksvoorstel toetsen aan een brede groep bedrijven en deze bedrijven ook de mogelijkheid bieden mee te doen in het project.” Inmiddels heeft TU Eindhoven het projectvoorstel ingediend bij de Topsector Logistiek.

Bent u benieuwd naar het document? Denkt u graag mee? Ook over het innovatieproces? Neem dan contact op met het Service Logistics Forum (info@servicelogisticsforum.nl).

*Bestaande uit Ben Gräve (voorzitter SLF), Henk Zijm (UT), Geert-Jan van Houtum (TU/e), Jan-Willem Rustenburg (Gordian), Michiel Kuipers (ASML) en Jasper de Graaf (Dinalog).

Geef de eerste reactie