Samenwerken aan impact door middel van onderzoek in Logistiek

Op 30 november vond de eerste Kennisconferentie Logistiek plaats in Beeld & Geluid in Den Haag. Het doel van deze bijeenkomst was om de lopende onderzoeksprojecten te presenteren en onderzoekers, bedrijven en beleidsmedewerkers samen te brengen om te komen tot praktische impact. In 2022 en 2023 zijn 15 projecten gestart vanuit het uitvoeringsprogramma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Topsector Logistiek. Deze projecten brengen kennisinstellingen en bedrijven samen om nieuwe logistieke kennis en innovaties te ontwikkelen. De onderzoeksconsortia richten zich onder andere op het ontwikkelen van nieuwe logistieke strategieën, methoden en tools, die vervolgens worden getest in simulaties, rekenmodellen en in de praktijk door middel van living labs.

Tijdens de conferentie presenteerden de projectleiders op interactieve wijze de bijdrage van het onderzoek aan het behalen van beleidsdoelstellingen. Hierbij werden verbindingen gelegd met relevante beleidsthema’s zoals Veerkracht, Duurzaamheid en Circulariteit, Digitalisering en Bouwlogistiek, en hoe deze worden toegepast in de praktijk. Het werd duidelijk dat gezamenlijk onderzoek – gezien de grote maatschappelijke uitdagingen – van essentieel belang is voor zowel bedrijven als beleidsmakers.

Onderzoek en beleid
Na een plenair deel met korte pitches van alle projecten, vonden er verbindingssessies plaats middels een kennismarkt waar deelnemers één-op-één in gesprek gingen over de projecten. Het programma bood zo een unieke gelegenheid voor informeel contact en interactie. Het viel op dat er een brede, gedeelde interesse is voor de projecten en thema’s, en dat er nadrukkelijk behoefte is om initiatieven daadwerkelijk te verbinden in en rondom de onderzoeksprojecten.

De kennisconferentie werd afgesloten met een heldere boodschap van de wetenschappelijke directeur van TKI Dinalog, Niels Agatz: “Het samenbrengen van verschillende partijen rondom het onderzoek geeft veel energie, nieuwe inzichten en inspiratie, en is van groot belang om praktische impact te realiseren.” We kijken terug op een zeer geslaagde dag en streven ernaar in de toekomst vaker dergelijke bijeenkomsten te organiseren!

Klik hier om de presentatie te bekijken van het plenaire gedeelte.

TKI Dinalog
Kennisontwikkeling in de logistieke sector is nodig om een beeld te vormen van de uitdagingen waar we voor staan en de oplossingen die hier een bijdrage aan kunnen leveren. Door onderzoek te doen worden grotere ontwikkelingen, zoals veerkracht in ketens, de transitie naar een circulaire en datagedreven economie geplaatst in de context van logistiek en goederenvervoer. Hierbij wordt in samenwerking met bedrijfsleven en overheid door kennisinstellingen gewerkt aan een beeld van de toekomst en de vertaling naar mogelijke praktische oplossingen. Binnen de Topsector Logistiek voert TKI Dinalog het onderzoeksprogramma uit in opdracht van het Ministerie van IenW.

Wil je op de hoogte blijven van het TKI Dinalog nieuws? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Geef de eerste reactie