Douane en trade compliance

San Francisco: Flexport

Ik zag erg uit naar het bezoek aan Flexport, omdat dit een bedrijf is waar de meningen nogal over uiteen lopen. De één ziet een belangrijke disruptieve kracht in de expediteurswereld, en de ander ziet oude wijn in nieuwe zakken. Flexport heeft zo’n $28 mln opgehaald bij venture capitalists, waaronder Google Ventures. Het bezoek voldeed volledig aan de verwachting. Flexport heeft echt een nieuw idee, dat met veel enthousiasme wordt uitgerold. We spraken Sanne Manders en Jan van Casteren, twee van de drie trekkers van Flexport, en Nederlanders.

Flexport is gebaseerd op een buitengewoon gedegen analyse van wat er mis is in de internationale expeditiewereld: internationaal vervoer is een black box voor ladingeigenaren, moeilijk toegankelijk voor kleine partijen, en weinig innovatief. Nieuwe technologie kan enorm helpen om wel het inzicht te leveren waar ladingeigenaren om vragen, en dat is precies wat Flexport probeert te doen.

De uitkomst is een bedrijf dat leunt op twee pijlers: expeditie en IT. Vernieuwend aan de expeditiekant is de volledig klant-georienteerde organisatie: one single point of contact. Inzicht bieden in total landed costs op productniveau is iets dat Flexport heel overzichtelijk en eenvoudig kan doen. Aan de IT kant zit de vernieuwing in het volledig centraliseren van de informatie-pool waar Flexport mee werkt, van ladingdocumenten tot transport milestones tot klantcommunicatie. Alles zit in één toegankelijk systeem, waardoor nauwelijks tijd verloren gaat met het zoeken naar documenten of de tracking status van producten. Beide pijlers dragen eraan bij dat inzicht en sturing op productniveau mogelijk wordt.

Deze aanpak is iets wat veel meer partijen zeggen te kunnen, maar niet echt waar kunnen maken. Dit laatste is een inzicht dat de oprichters van Flexport hebben opgedaan in hun werkzame leven voor Flexport. Het internationale goederenvervoer is en blijft een blackbox doordat veel partijen zeggen iets te kunnen dat ze eigenlijk in de praktijk niet leveren. Als je dat echt gaat oplossen ben je vernieuwend en disruptief, al zullen velen dit niet als zodanig herkennen.

Er blijven natuurlijk kwetsbaarheden: de data van klanten, zoals purchase orders en packing lists, blijft de basis. In projecten zoals INTEGRITY en CASSANDRA hebben we gezien dat die documenten soms (of vaak) onbetrouwbaar zijn. De oplossing van Flexport is het verifiëren van deze data met andere bronnen. Dit is makkelijk omdat alle data volgens een centraal datamodel opgeslagen wordt. Maar als alle bronnen fout blijken te zijn gaat het toch mis. Dit komt niet veel voor, maar dit soort fouten helemaal uitbannen is moeilijk.

Tracking van bepaalde modaliteiten is nog steeds moeizaam. Informatie over treinen in Europa bijvoorbeeld is notoir moeilijk te verkrijgen. Uiteindelijk komen er dan toch mensen aan te pas die gaan bellen om de missende informatie in te vullen.

Een laatste belangrijke kwetsbaarheid is compliance. Flexport is volledig compliant met onder andere douaneregels, maar de concurrentie wekt graag de indruk dat dit niet zo is. Het is dus heel belangrijk voor Flexport om de compliance-dans te doen. Het nieuwe kantoor in Amsterdam is daarom druk doende om de Authorized Economic Operator certificering aan te vragen.

Interessant is het vergezicht voor de “Flexport-aanpak”. De aanpak moet leiden tot een echte exception management-aanpak voor internationaal goederenvervoer, waarbij het aantal uitzonderingen ook in absolute zin gereduceerd wordt. Dit vereist wellicht een nog intensievere data analyse, gecombineerd met machine learning, om uitzonderingen en afwijkingen beter te zien aankomen, op te lossen en uiteindelijk te voorkomen. Uiteindelijk ontstaat dan een systeem waarbij internationaal goederenvervoer helemaal zonder de inmenging van mensen kan plaatsvinden: internationaal goederenvervoer op de autopilot.

Vanmiddag staat nog een bezoek aan Capgemini Applied Innovation Exchange op de agenda. Daarover in de volgende blog.

Blog CapGemini

Geef de eerste reactie