ICT & Informatievoorziening

San Francisco: wrap up

We hebben in San Francisco veel gezien en geleerd. Het belangrijkste inzicht komt wat mij betreft hierop neer: veel van de start-ups en grotere bedrijven in Silicon Valley zijn bezig met het klantgericht ontwikkelen van oplossingen, en kijken daarbij vooral naar de schaalbaarheid van die oplossingen. Het ondernemingsklimaat is daar ook heel stimulerend voor: er is veel kennis en veel geld in een innovatief ecosysteem. Het verschil in technologie met wat wij in de topsectoren doen is niet altijd heel erg groot. Spannende onderwerpen, zoals block chain, e-commerce, stedelijke bereikbaarheid of autonome voertuigtechnologie, daar zijn wij ook mee bezig. Het is vooral de omgeving en de innovatie-mentaliteit die het verschil maakt.

Die omgeving is in Nederland dus anders. Daarom moet je ook niet proberen het Silicon Valley model een op een over te planten naar onze situatie. Er zijn wel lessen te trekken, en die zijn, wat mij betreft:

  1. We moeten doorbouwen aan een goede data-infrastructuur in Nederland, waarin toegang tot data verzekerd is, bereidheid tot het delen van data gestimuleerd wordt, en analytische competenties ontwikkeld worden. Dit hoeft niet centraal gestuurd te zijn. Het gaat om het gebruik van data zichtbaar toe te laten nemen,
  2. We moeten sneller beslissen over projecten en innovatieve ideeën,
  3. We moeten kijken naar mogelijkheden om onze middelen meer gefaseerd in te zetten, waarbij goede ideeën en projecten makkelijker meer geld kunnen krijgen, en zwakke projecten snel beëindigd worden,
  4. We zouden meer moeten doen met challenges en prijsvragen. We doen dat al wel vanuit het programmasecretariaat, en dat werkt goed. Ook in het toegepast onderzoek zouden we dat meer kunnen doen,
  5. We moeten Nederland nog meer neerzetten als experimenteer-omgeving voor geavanceerde logistiek oplossingen, en daar de faciliteiten en tools voor ontwikkelen. De data infrastructuur is hier een belangrijk onderdeel van, maar ook op het vlak van regelgeving moet er dan nog het een en ander aangepast worden,
  6. We moeten beter identificeren welke start-ups we hebben in Nederland die iets bij zouden kunnen dragen aan de logistieke sector, direct of indirect, en daarover met die start-ups in gesprek komen, al of niet met behulp van het logistieke bedrijfsleven. Hier hoort ook bij dat we moeten gaan kijken naar (nieuwe) mogelijkheden voor financiering van start-ups.

We doen al heel veel in de topsectoren, en ook in de logistieke sector. Ik zie de bovenstaande lessen vooral als finetuning van een systeem dat in Nederland toch al behoorlijk goed werkt en productief is.

In de programmering van het onderzoek in TKI Dinalog biedt dit zeker goede handvaten om onze calls en programma’s in te richten. Daarmee heeft Silicon Valley ons vooral geleerd om innovatiever te innoveren.

Geef de eerste reactie