Cross Chain Collaboration Center (4C)

Seminar: Risicomanagement en opvouwbare containers

Lunchen, leren, toepassen en meedenken. Op 13 mei nemen Edwin Beumer van RiskID en Simon Bosschieter van Holland Container Innovations u tijdens een gratis seminar mee in de wereld van risicomanagement. Zij presenteren daarnaast de eerste ISO-gecertificeerde opvouwbare container ter wereld. Na de presentaties is de beurt aan u, de deelnemer, tijdens de interactieve risicoanalyse sessie en de afsluitende netwerkbijeenkomst.

Risicomanagement
Risicomanagement is in 2015 een veel grotere uitdaging dan voorheen. Er is meer dynamiek en complexiteit binnen en buiten organisaties. Dat vraagt om een andere kijk op risicomanagement. In de logistiek hoeven risico’s niet direct binnen één organisatie, afdeling of functie te vallen. Ze ‘bestaan’ ergens in de keten. Bovendien zijn de mogelijkheden om te schakelen en te handelen vaak beperkt door tijdgebrek. Een integrale benadering van risicomanagement is daarom cruciaal. Ook zijn samenwerking, kennisdeling en wederzijds begrip van elkaars werelden en contexten essentieel.

Opvouwbare container
Na het onderdeel risicomanagement is er aandacht voor de 4FOLD container. De 4FOLD container is de eerste ISO-gecertificeerde inklapbare container ter wereld. In opgevouwen vorm nemen vier containers evenveel plaatst in als één gewone container. Een belangrijke vinding als je bedenkt dat 20% van over zee vervoerde containers en 40% van over land vervoerde containers leeg is. Klik hier om alvast een eerste indruk te krijgen van de manier van vouwen en de eventuele besparingen die dit oplevert.

> Meer informatie & aanmelden

Geef de eerste reactie