Cross Chain Collaboration Center (4C)

Serious gaming om samenwerking in de bouwlogistieke keten te stimuleren

Deze maand lanceert TNO in samenwerking met Bouwend Nederland, Transport Logistiek Nederland, Hibin, Dura Vermeer, Volker Wessels Bouwmaterieel, Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam de serious game Bouwlogistiek@Work ontwikkeld waarin de bouwlogistiek voor een binnenstedelijke bouwplaats wordt gesimuleerd. Dit project is mede gefinancierd door Topsector logistiek.

De serious game Bouwlogistiek@Work wordt in de vorm van een workshop ingezet om samenwerking te stimuleren en bewustwording te creëren op het gebied van bouwlogistiek. Voor een goede bouwlogistiek is afstemming en medewerking binnen de keten namelijk cruciaal.

De nieuwe serious game laat deelnemers ervaren wat de effecten zijn van innovaties in de bouwlogistieke keten en is geschikt om te spelen met aannemers, leveranciers, transporteurs, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Bouwlogistiek@Work
Bouwlogistiek@Work is een digitaal spel dat wordt gespeeld met meerdere teams van twee spelers. Het spel bestaat uit twee rondes. In de eerste ronde speelt het team de rol van uitvoerder van een bouwproject. De spelers moeten contracten afsluiten, bouwmaterialen inplannen en reageren
op gebeurtenissen.

In de tweede ronde kruipt het team in de rol van ketenregisseur. Hierin ervaren de spelers wat de voor- en nadelen zijn van ketensamenwerking en informatie delen in de bouwlogistieke keten. De effecten worden gemeten op vier aspecten: doorlooptijd, kosten, aantal ritten en werkbelasting.

In het bijzonder is de game nuttig voor alle partijen die betrokken zijn bij binnenstedelijke bouwprojecten, waarbij ketenregie en samenwerking extra belangrijk is. Daarnaast kan Bouwlogistiek@Work via licenties ingezet worden in het onderwijs om studenten tijdens hun opleiding op een interactieve manier kennis te laten maken met bouwlogistiek.

Figuur 1. De digitale serious game Bouwlogistiek@Work laat spelers ervaren wat de effecten zijn van innovaties in de bouwlogistieke keten.

Optimaliseren van logistieke processen
Het optimaliseren van logistieke processen is steeds belangrijker geworden in de bouw. In de afgelopen 10 jaar heeft TNO samen met verschillende kennisinstellingen, de (lokale) overheid en het bedrijfsleven veel onderzoek gedaan naar het toepassen van bouwlogistieke innovaties in de praktijk. Met deze nieuwe concepten voor bouwlogistiek kan flink bespaard worden op kosten, bouwtijd, hinder en schadelijke uitstoot.

TNO concludeert dat voor goede bouwlogistiek de afstemming en medewerking binnen de keten cruciaal is. Ketenpartijen zien steeds vaker de voordelen van onderlinge afstemming en samenwerking. De menselijke factor is hierin bepalend op alle niveaus: de werkvloer, het management en over de afdelingen heen. Het is van belang dat ketenpartijen inzicht krijgen elkaars rol en manier van denken.

Topsector Logistiek Congres
Maak kennis met Bouwlogistiek@Work tijdens het Topsector Logistiek Congres op vrijdag 11 september. In deze online sessie wordt een korte demo van Bouwlogistiek@Work gespeeld en ontdekken deelnemers hoe deze serious game in de praktijk kan worden toegepast door marktpartijen, de (lokale) overheid en onderwijsinstellingen.

Geïnteresseerd in serious gaming voor de bouwlogistiek? Neem voor meer informatie contact op met Meike Hopman (meike.hopman@tno.nl).

Reacties op de Bouwlogistiek@work
“Effectieve samenwerking in de keten begint met weten wat de ander beweegt. Deze game is een praktisch en een welkom instrument om inzicht te krijgen in elkaars opgaven en belangen.” – Peter van Heijgen – Directeur Koninklijke Hibin

“In dit spel kun je volop experimenteren met verschillende strategieën voor bouw- en transportplanning. Daarmee is het spel ideaal om de bouwlogistiek van de toekomst vorm te geven en nu al te ervaren.”
Marco Winder – Algemeen directeur COMBEX Bouwlogistiek

“Bouwlogistiek@Work helpt om de praktijk in het onderwijs na te spelen. Het geeft realistisch weer hoe bouwlogistieke processen in praktijk verlopen. Met het spel kunnen we studenten de positieve effecten laten ervaren van meer procescontrole en samenwerking tussen bedrijven en gemeente.” – Dr.ir. Ruben Vrijhoef – Lector Building Future Cities | Hogeschool Utrecht

 

Geef de eerste reactie