Sharing logistics: meer kennis nodig om delen in de logistiek een boost te geven

Er is betere informatievoorziening nodig om van delen in de logistiek de standaard te maken. Bij bedrijven als Stockspots of Koninklijke Vezet wordt al gebruik gemaakt van sharing logistics. Het merendeel van de bedrijven in de sector is echter niet op de hoogte van de mogelijkheden en voordelen voor de eigen bedrijfsvoering. 

De Rotterdam University of Applied Sciences doet in samenwerking met TKI Dinalog onderzoek naar de deeleconomie in logistieke sector. Binnen de projectgroep ‘Sharing Logistics in Transportation and Warehousing‘ is onder meer gekeken naar de heersende opvattingen over deellogistiek. Ook is onderzocht om welke redenen bedrijven deellogistiek nog niet inzetten.

Onbekend maakt onbemind

De conclusie: onbekend maakt onbemind. In gesprekken kwam naar voren dat bedrijven in de sector in het ongewisse zijn over de toepasbaarheid van het concept. Er zijn extra onderzoeks- en marketinginspanningen nodig om die kennis te vergroten. “Bedrijven zijn bang voor het onbekende dat vaak wordt veroorzaakt door een gebrek aan informatie en kennis”, stelt Kelly van der Elst, die haar scriptie over het onderzoek schreef. 

Toepasbaarheid

Het is daarnaast van belang dat het concept eenvoudig toepasbaar wordt gemaakt. Dat kan middels een checklist waarop bedrijven kunnen zien wat er precies nodig is om deellogistiek te implementeren in hun bedrijf. Denk daarbij aan een scan van het huidige bedrijfsmodel, een gedetailleerde berekening van de belangrijkste kosten en baten en een overzicht van alle vraagpatronen, zodat bekend wordt op welke momenten een bedrijf niet volledig wordt benut. Vervolgens kan het bedrijf beslissen of ze sharing logistics al in het bedrijfsmodel wil opnemen of eerst verder onderzoek wil doen.

Het delen van onderbenutte activa is niet nieuw en wordt al in veel andere industrieën toegepast, concludeert Van der Elst. “Daarom kan de logistieke sector de volgende focus van verandering zijn, maar alleen als bedrijven bereid zijn om die extra stap te zetten.

Geef de eerste reactie