Service Logistiek

SLF Themabijeenkomst dit keer bij Alstom in Ridderkerk

Alstom is een original equipment manufacturer (OEM) in de transportsector. Naast treinen, metro’s, trams en bussen, bouwt en onderhoudt Alstom gerelateerde infrastructuur, zoals bovenleidingen, rails en beveiligingssystemen. Een belangrijke continue uitdaging van Alstom is het verhogen van de materieelbeschikbaarheid. De vestiging in Ridderker k biedt daarvoor after-sales services (engineering, een klein deel productie en logistiek). Tijdens een interessante rondleiding werden deze services zichtbaar. Met een nieuwe decision support tool gaat Alstom de uitdaging van hogere materiaalbeschikbaarheid aan.

Service control tower
Om onderhoud te optimaliseren en materiaalbeschikbaarheid te vergroten heeft Alstom HealthHub ontwikkeld. Deze cloud-based oplossing monitort via sensoriek real-time alle assets (treinen en infrastructuur). Via data analyse kunnen storingen vervolgens beter worden voorspeld en onderhoud tijdig worden gepland. Een pilot van HealthHub vindt momenteel plaats in het Verenigd Koninkrijk. Via een indrukwekkende demo konden we live meekijken met deze service control tower. Op termijn zou data van verschillende vloten kunnen worden gecombineerd om analyses te verbeteren en voorspelbaarheid te vergroten.

Klassiek model
Om data analyse te gebruiken om de klant te ontzorgen is goede samenwerking noodzakelijk. In de railsector is samenwerking tussen klant en leverancier echter vrij traditioneel. Aanbestedingen betreffen vaak alleen nieuwe voertuigen met een vaste hoeveelheid parts. Tijdens de garantie is Alstom wel op locatie aanwezig, maar daarna is het vervoersbedrijf zelf verantwoordelijk voor onderhoud. Een Total Cost of Ownership benadering ontbreekt eigenlijk. Terwijl met een andere samenwerkingsvorm data analyse beter kan worden benut en onderhoud efficiënter kan worden uitgevoerd.

Huiverig voor samenwerking
Vervoersbedrijven zijn best bereid te zoeken naar een gezamenlijke win-win om de samenwerking te verbeteren, maar zijn tegelijkertijd huiverig om onderhoudstaken richting de OEM te schuiven. Angst voor aanbestedingswetgeving speelt daarbij een rol. Daarnaast bestaat er nog altijd veel wantrouwen tussen partijen. Bovendien ligt het uitvoeren van onderhoud door de OEM in plaats van door het vervoersbedrijf zelf politiek gevoelig.

Verbetermodel
Maar het aanbesteden van een totaalpakket waarin naast nieuwe voertuigen ook service support en parts zijn opgenomen is wel een optie. Bij een nieuwe order van treinen denkt Alstom bijvoorbeeld al in de ontwerpfase mee over de inrichting van de service supply chain, inclusief onderhoud en parts. Een andere optie is om als OEM meer aan te bieden dan het vervoersbedrijf vraagt. Onderdeel van de aanbieding zou dan een verbetermodel moeten zijn. Op die manier creëer je een gemeenschappelijk doel. Samen kun je naar dit doel toewerken zonder steeds opnieuw aan te hoeven besteden. Vertrouwen en samenwerking zullen hierdoor gaan groeien.

 

Geef de eerste reactie