Service Logistiek

Slimme after-sales services door ketenregie

Service control towers zijn een begrip in zowel de wetenschap als de praktijk. Een centraal systeem dat op basis van real-time data monitort, anticipeert en beslissingen ondersteunt voor after-sales support voor fysieke assets. Iedereen kan zich voorstellen dat effectieve ketenregie bijdraagt aan lagere kosten en een hogere servicegraad. Maar waar begin je als bedrijf met het verbeteren van ketenregie? En waar wil je uiteindelijk naar toe groeien? En hoe bepaal je dat? In een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau CQM in opdracht van de Topsector Logistiek stonden deze vragen centraal. Donderdag 21 maart organiseerde CQM in samenwerking met het Service Logistics Forum daarover een seminar.

Vingeroefening

Voordat u weet aan wat voor service control tower behoefte is in uw business, is het belangrijk twee aspecten verder te verkennen: serviceniveau en complexiteit. Hoe hoger het serviceniveau dat een bedrijf garandeert – levert het bedrijf alleen producten of ook reserveonderdelen, onderhoud, op basis van service prestatiecontracten? – hoe groter de verantwoordelijkheid in de keten. Daarnaast geldt, hoe groter de complexiteit van de keten – is het bedrijf verantwoordelijk voor de aansturing van onderdelen, monteurs, tools, onderhoud in een mondiale 24-uurs business? – hoe groter de ketenregie uitdaging.

Alles verbonden

Uit de invuloefening blijkt dat alle bedrijven redelijk tot goed scoren op het data aspect. Data is dus best wel beschikbaar. Hoewel dat waarschijnlijk geldt voor bepaalde typen data, zeker niet voor alle. Maar de uitdaging is vooral om uit die data de benodigde informatie te halen. Een ander heikel punt is de toegang tot data bij klanten. Dan komen vragen aan bod over van wie bepaalde data eigenlijk is. Van de klant of van de producent? Maar ook wie bepaalde data nodig heeft. Wat doe je zelf en wat heb je uitbesteed?

Voordelen

Service control towers zullen zeker bijdragen aan kostenbesparingen en betere serviceverlening. Door service control towers kunnen ook nieuwe business modellen ontstaan. Bedrijven kunnen andere diensten gaan leveren. Daarnaast leidt betere ketenregie tot hogere capaciteitsbenutting en draagt daarmee bij aan duurzaamheid en circulariteit. Een ander, niet onbelangrijk, punt is de medewerkerstevredenheid. Door betere monitoring, voorspelling en planning kunnen onregelmatigheden in werkzaamheden sterk worden verminderd. Onderhoudsmonteurs hoeven daardoor veel minder vaak spoedacties uit te voeren. In plaats daarvan kunnen ze veel meer op vaste tijden hun werk doen.

Hoe nu verder?

Het blijkt wel dat de ambities groot zijn. Iedereen maakt graag de stap van reactief naar proactief. Maar dat is niet gemakkelijk. Bij veel bedrijven geldt nog ‘wachten tot er iets uitvalt en dan aan de slag.’ Het is goed om te realiseren dat naast het vertrekpunt ook het gewenste eindpunt zeker niet voor ieder bedrijf gelijk is. Het servicemodel en de complexiteit van de keten bepalen de behoefte aan een service control tower, het huidige volwassenheidsniveau de eerstvolgende stap. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan zeker de Leaflet Service Control Towers.

Ook geïnteresseerd in andere service logistieke onderwerpen neem dan contact op met Service Logistics Forum.

Geef de eerste reactie