Cross Chain Collaboration Center (4C)

Duurzame bouwlogistiek leidt tot aanzienlijke vermindering kosten, bouwtijd, hinder en schadelijke uitstoot

Met nieuwe concepten voor bouwlogistiek kan flink bespaard worden op logistieke kosten en bouwtijd, blijkt uit onderzoek van TNO. Het leidt ook tot een betere doorstroming, minder schadelijke uitstoot en minder hinder voor de omgeving. Zo blijkt het mogelijk om het aantal binnenstedelijke ritten van en naar de bouwplaats met zo’n 50% tot 80% terug te brengen.

Lees het rapport
Duurzame bouwlogistiek voor binnenstedelijke Woning- en utiliteitsbouw: Ervaringen en aanbevelingen.

In de komende jaren worden één miljoen nieuwe woningen gebouwd, wordt de woningvoorraad verduurzaamd en de infrastructuur vernieuwd. Nu al is 30 procent van het zakelijke verkeer in steden toe te rekenen aan de bouw: dagelijks meer dan 200.000 bestelbusjes en 20.000 vrachtwagens. Dit leidt tot ergernis en kosten van files, problemen met luchtkwaliteit (CO2, fijnstof) geluid en verkeersveiligheid. Onderzoek van TNO toont aan dat duurzame bouwlogistiek hinder en kosten reduceert. Duurzame bouwlogistiek is de afstemming van logistiek in de gehele keten, van architect naar de aannemer tot de werknemers op de bouwplaats, zodat de bouw zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvindt.

Onderzoek duurzame bouwlogistiek
Bij negen proeftuinen werd onderzoek gedaan, waarvan er bij drie uitgebreide gegevens zijn verzameld en ook besparingen zijn aangetoond. Bij deze drie projecten werd circa 50%, 65% en 80% aan ritten bespaard, totaal ruim 260.000 kilometer. Dit leidde tot een vermindering van de CO2-uitstoot van respectievelijk 40%, 85% en 50%. De ervaringen met BouwHubs, een locatie aan de rand van de stad waar alle bouwmaterialen worden verzameld, waren unaniem positief.

TNO-onderzoeker Jannette de Bes: “Het materiaal is dichtbij, het is mogelijk om werkpakketten samen te stellen en het is makkelijker op volgorde te zetten. Verder hebben transporteurs minder wachttijd, gaat laden en lossen sneller en hoeven ze niet het drukke centrum in. Het onderzoek toont echter ook aan dat innovaties hard nodig zijn om de duurzame bouwlogistieke concepten succesvol toe te passen over de gehele keten. Daarbij wordt een bouwlogistieke control tower, voor ketenregie over alle diverse logistieke stromen, rondom een bouwproject gemist. TNO is met de markt in gesprek om dit te ontwikkelen.”

Afstemming in keten cruciaal
TNO concludeert dat voor goede bouwlogistiek de afstemming en medewerking binnen de keten cruciaal is. Voorwaarden voor het succesvol uitvoeren van bouwlogistiek zijn onder meer: inzicht in de integrale ketenkosten, samen tactisch en operationeel plannen op basis van gedeelde informatie, voldoende schaalgrootte in BouwHubs om kosten te verlagen, een goed doordachte locatie van de hubs, inzicht in de operationele logistieke prestaties en een actieve rol van de lokale overheid bij aanbesteding en vergunningverlening.

Laat de reactie zien