Cross Chain Collaboration Center (4C)

Dinalog Lab

Het centrale doel van de ontwikkeling van het Dinalog Lab is om clusters van logistieke bedrijven en kennisdragers te laten samenwerken op een plek die aan alle fysieke, organisatorische en facilitaire vereisten voldoet om die samenwerking succesvol te laten zijn.

Het project Dinalog Lab is een bijdrage aan het landelijke programma Pieken in de Delta Zuid-West en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van E,L&I, de Provincie Noord-Brabant en de Provincie Zeeland.. In Dinalog Lab worden ideen voor nieuwe producten en diensten door pilotbedrijven, hun users en andere organisaties die in het project participeren getoetst, aangescherpt en verbeterd.

Daarnaast is de essentie van het Lab de realisatie van een platform voor open innovatie: vragen vanuit (kleinere) bedrijven worden gekoppeld aan kennis en de Labfaciliteiten worden benut om verder te komen. In de ontwikkelomgeving die het Lab biedt, dragen de verschillende doelgroepen gezamenlijk bij aan productontwikkeling en vernieuwing in de logistieke sector.

Geef de eerste reactie