Duurzaamheid

Snelgroeiende laadbehoefte e-trucks in kaart gebracht

Onderzoekers van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL verwachten dat in 2030 meer dan de helft van alle vrachtwagens in de stadslogistiek elektrisch zal zijn. Door de opkomst van zero-emissie zones in gemeenten en de daling van de batterijprijzen wordt de elektrische vrachtwagen interessant voor onder andere retaildistributie. Deze factoren zullen een versnellend effect hebben op de transitie naar elektrische mobiliteit. Volgens ElaadNL is het dan ook goed om nu na te denken over de laadinfrastructuur op locaties zoals bij distributiecentra waar de e-trucks zullen gaan laden. Met de ElaadNL Outlook ‘Volgeladen naar zero-emissie stadslogistiek’ brengt zij de laadbehoefte en -mogelijkheden voor e-trucks in de stadslogistiek van de toekomst in beeld.

Op dit moment rijden in Nederland 143.000 zware bedrijfswagens rond. Hiervan zijn ongeveer 30.000 voertuigen bedoeld voor stadslogistiek, vrachtwagens die bijvoorbeeld winkels en supermarkten bevoorraden en dus in de centra van gemeenten komen. Op dit moment is minder dan 0,1% van alle vrachtwagens elektrisch, maar dit gaat vanaf 2023 zeer snel veranderen. Het aantal elektrische trucks zal naar verwachting de komende jaren eerst langzaam groeien, tot rond 2023 de serieproductie van voertuigen op gang komt. Op dat moment zullen de kosten snel lager worden waarmee het aantal elektrische voertuigen op de weg een sterke groei zal laten zien.

ElaadNL schetst in haar nieuwste Outlook over e-trucks in de stadslogistiek drie scenario’s. In alle scenario’s stijgt het aantal e-trucks flink. In het meest optimistische scenario zouden zelfs vrijwel alle vrachtwagens voor stadslogistiek over tien jaar al volledig elektrisch kunnen zijn.

Omslagpunt
Op basis van de data die ElaadNL heeft geanalyseerd zal er tussen 2023 en 2026 een omslagpunt komen waardoor elektrische vrachtauto’s economischer aantrekkelijker worden dan nieuwe dieseltrucks. Door de dalende prijzen voor batterijen zullen de aanschafkosten van een e-truck interessanter worden, maar voor de stadslogistiek zijn ook de voorgenomen plannen met betrekking tot zero-emissiezones in de steden van belang.

Gedurende die periode zullen steeds meer gemeenten afscheid nemen van benzine- en dieselvoertuigen in de gemeentekernen. Hoeveel effect deze ‘zero-emissiezones’ op de transitie naar elektrisch vervoer zullen hebben, is onder andere afhankelijk van de grootte en de voorwaarden van deze zones. In het onderzoek is daarom gekeken naar zones die slechts binnensteden beslaan (laagste scenario) tot grotere zones die een volledige binnenring kunnen beslaan (hoogste scenario). Bij alle scenario’s stijgt het aantal e-trucks, in het hoogste scenario leidt het tot complete vervanging van dieseltrucks in de stadslogistiek.

Anticiperen netbeheerders op laadbehoefte
De meeste voertuigen gaan naar verwachting laden bij distributiecentra. Deze bedrijven zijn vaak geclusterd per regio waardoor in deze gebieden de totale vermogensvraag in de tientallen Megawatt kan lopen. Door van tevoren een goed beeld te hebben van de laadbehoefte op deze plekken kunnen met name netbeheerders hierop anticiperen. De Outlook ‘Volgeladen naar zero-emissie stadslogistiek’ geeft een eerste inschatting van de impact van zero-emissie stadslogistiek. De komende jaren is samenwerking tussen marktpartijen en overheden vereist om met elkaar de energiebehoefte in kaart te brengen en voorbereidingen te treffen om deze transitie zo goed mogelijk te kunnen faciliteren.

Potentie voor Smart Charging
Dat is niet het enige waar de netbeheerders op kunnen sturen. ElaadNL onderzoekt ook de mogelijkheden voor ‘Smart Charging’: elektrische voertuigen goedkoper opladen op de momenten dat er veel duurzame energie beschikbaar is op het net. Trucks bieden met name ’s avonds en ’s nachts veel potentie voor ‘Smart Charging’ omdat de benodigde oplaadtijd vaak veel korter is dan het aantal uur dat het voertuig aan de laadpaal staat. Hiermee kan optimaal gebruik worden gemaakt van de netcapaciteit en wordt overbelasting voorkomen.

ElaadNL is betrokken bij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Via de NAL krijgen aangewezen regio’s in Nederland de opgave om het aantal verwachte EV en laadpunten in beeld te brengen. ElaadNL draagt bij aan het bieden van dit EV inzicht.

Veel logistieke dienstverleners denken na over hoe zijn of haar dienstverlening moeten verduurzamen of vergroenen. Meer informatie over dit onderwerp of heb je een concreet initiatief neem dan contact op met Joris Knigge.

Download: Volgeladen naar zero-emissie stadslogistiek 
Download: Marktverkenning e-trucks in de stadslogistiek 

Bron: Elaad

Geef de eerste reactie