Duurzaamheid

Spark! Living Lab scoort nominatie met blockchain

Spark! – Living Lab verkent de toepassing van blockchain-technologie in supply chains en logistiek, gericht op de transitie naar een circulaire economie. Duurzaamheid staat hoog op de overheidsagenda en in 2050 dient de economie volledig circulair te zijn. Voor transport en logistiek betekent dit een enorme reductie in CO2-uitstoot, dat alleen haalbaar is met radicale innovatie. Spark! – Living Lab van hogeschool Windesheim UAS, TU Delft, TNO, Blocklab, evofenedex, STC, Fifth Chrome en Supply Chain Finance Community (SCFC) doet dit. De jury van de Computable Awards 2020 in de categorie MKB-project nomineert het project ‘Spark! – Living Lab’.

Ondanks allerlei initiatieven is datadeling een omslachtig proces waarbij informatie veelal redundant en inaccuraat wordt opgeslagen. Blockchain biedt een doorbraak hierin, zorgt voor transparantie en verlaagt tegelijkertijd de transactiekosten aanzienlijk door intermediairs te omzeilen. Maar, mkb’ers verdienen speciale aandacht. Enerzijds vallen verreweg de meeste organisaties binnen supply chains en logistiek in deze groep, en anderzijds beschikken zij niet over de expertise en financiële middelen om hiermee aan de slag te gaan.

Het project ontwikkelt vier fysieke hubs en een virtuele kennisbank waarmee mkb’ers worden ondersteund bij het ontwikkelen van toepassingen en experimenteren met blockchain-applicaties in supply chains en logistiek. Een van de resultaten is een community van betrokken stakeholders waarmee huidige en toekomstige blockchain initiatieven worden verbonden met het living lab. Dit onderzoeksproject maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de topsector Logistiek.

Juryoordeel
Het doel van het project Spark! – Living Lab is om mkb’ers eenvoudiger toegang te bieden tot blockchain-technologie. TU Delft, TNO, Hogeschool Windesheim, BlockLab Rotterdam en STC zijn daarom een project gestart waarin vier ‘living labs’ neergezet zijn. Hier kunnen organisaties samen nieuwe toepassingen bedenken. Wat ons als jury aansprak is dat blockchain voor veel middelgrote en kleine bedrijven nog onontgonnen terrein is. Mkb’ers die deze technologie willen inzetten, kunnen dat vanaf nu samen met een consortium van kennisinstellingen uitproberen in de betrouwbare omgeving van Blockchain Living Labs.

“Mkb’ers krijgen concreet handvatten hoe ze blockchain kunnen toepassen”

Vaak ontbreekt het mkb’ers aan mankracht, kennis, tijd of middelen om blockchain in te zetten. Ook zijn partijen terughoudend om data over hun bedrijfsvoering te delen in een digitaal netwerk. Met dit project worden deze problemen opgelost en krijgen mkb’ers concreet handvatten hoe ze blockchain kunnen toepassen. Als jury zijn we hier erg over te spreken, mkb’ers zijn de motor van de economie en juist in deze roerige tijden helpen dit soort projecten mee om dit verder te versterken. De kritische kanttekening in het juryrapport is met name dat we nog niet weten of dit project na de opstartfase ook zonder subsidie kan blijven bestaan. De business case is nog niet heel duidelijk onderbouwd, dit is iets wat de komende tijd zal moeten blijken. Maar dat neemt niet weg dat wij als jury unaniem van mening zijn dat dit project een nominatie verdient bij de Computable Awards 2020 in de categorie MKB-project.

Geef de eerste reactie