Stap 1: Collaboration Strategy

Waarom wilt u eigenlijk samenwerken? Gaat het uw organisatie helpen doelstellingen te behalen? Het is van belang vast te stellen waarom een samenwerking toegevoegde waarde kan opleveren voor uw organisatie en de partners waarmee u mogelijk wil samenwerken. Stel uzelf de vraag wat de strategie is en past samenwerking daarbij?

De volgende stappen zijn een handreiking om tot een selectie van de juiste strategie te komen:

  1. Stel vast welke uitdagingen uw bedrijf confronteren.
  2. Formuleer lange termijn doelstellingen voor uw bedrijf en bepaal of er organisatorische veranderingen nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken.
  3. Bedenk wat er nodig is (activiteiten, resources) om de veranderingen door te voeren.
  4. Bekijk of door middel van samenwerking de veranderingen door te voeren is en of de doelstellingen behaald kan worden.
  5. Is samenwerking onderdeel van uw strategie? Verzamel dan de benodigde informatie (zowel intern als extern) waarmee deze strategie beoordeeld kan worden.
  6. Beoordeel de uitvoerbaarheid van de strategie.
  7. Kies het meest geschikte samenwerkingsmodel en denk na over een bijbehorend business model.

Tools:

 

 Visie en discussiespel  Cargo Hitching Quality Controlled Logistics
   
Bedrijfsstrategie toekomst
 

 

Terug naar overzicht