Stap 14: Expand, maintain or terminate

Bepalen of de samenwerking moet worden behouden, uitgebreid of beëindigd, en organiseren van een eventuele intreding van nieuwe en/of uittreding van bestaande partners.

Bepaal aan de hand van de evaluatie of de huidige samenwerking moet worden behouden, uitgebreid of beëindigd.

Bepaal of de eerder opgestelde toe-/uittredingsprocedures in de huidige situatie voldoet wanneer een nieuwe partner wil toetreden of een bestaande partner wil uittreden.

Bij daadwerkelijk toe-/uittreden van partners, bereid de re-integratie van fysieke- (resources), financiële- en informatiestromen (ICT systemen, data formats) voor.

 

Tools:

Langdurige samenwerking Synple
 
Terug naar overzicht