Stap 6: Value creation and gain sharing

Het moet duidelijk zijn op welke manier de waarde wordt toegevoegd aan de bestaande operaties van deelnemende bedrijven. Dat blijkt uit een kosten- en batenanalyse.

Vaak is een lastige vraag in de samenwerking hoe de kosten moeten worden verdeeld en daarna eventuele opbrengsten. In sommige samenwerking heeft men geleerd om eerst met elkaar de samenwerking op te bouwen op basis van vertrouwen en geloof in de oplossing. Daarna is pas gewerkt aan de verdeling van baten en lasten.

Maar is sommige vormen van samenwerking heeft men behoefte om dit snel duidelijk te hebben en een duidelijk verdelingsmechanisme af te spreken.

Bepaal, zonder stabiliteit van en eerlijkheid binnen de samenwerking uit het oog te verliezen, het beste verdelingsmechanisme:

Proportioneel: Verdeling gebaseerd op de mate van inbreng van iedere partner. Denk daarbij goed na op basis van welk meetbaar criterium dat wordt gedaan; volume, aantal ritten, capaciteit, waarde van goederen, etc.

Speltheoretisch zijn er diverse rekenmechanisme die allerlei parameters over samenwerking bij elkaar brengen en een afgewogen verdeling maken van lasten en baten. Voorbeelden zijn:

a)Shapley value

b)Nucleaolus

c)Separable and non-separable costs (SNS)

d)Equal profit method (EPM)

Tools:

Kaartspel Gainsharing 4C in Bouwlogistiek